Spring til indhold

Takster og tilskud 2019

Her kan du se takster for forældrebetaling i kommunale dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj samt tilskud til privat pasning og privatinstitutioner gældende fra 1. januar 2019.

Takster for de kommunale tilbud – gældende fra 1. januar 2019

Taksterne for forældrebetalingen i dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Den årlige betaling for en plads i dagpleje og daginstitutioner må maksimalt udgøre 25 % af kommunens udgifter til drift af pladsen.

Betalingen for pladser i dagpleje og daginstitutioner (med og uden frokost) samt skolefritidsordninger og Cirkus Kæphøj opkræves i 11 rater. Det betyder, at der ikke opkræves betaling i juli måned.

Bemærk at der fra 2019 er sket en ændring af takstgrænserne i daginstitution, så taksten først skifter fra den måned, hvor barnet fylder 3 år.  

Fra 1. januar 2019 er følgende takster gældende:

Dagtilbud

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned
Pr. rate
Dagpleje 2.964 kr.
Daginstitution (børnehus) indtil 3 år 3.450 kr.
Daginstitution (børnehus) fra 3 år og til skolestart 2.019 kr.
Frokost    628 kr.

Deltidsplads i dagtilbud under barsel 30t/uge

Fra 1. januar 2019 har forældre på barsel mulighed for at søge en deltidsplads i dagpleje samt i en kommunal eller privat daginstitution til familiens øvrige børn under skolealderen.

Du kan læse mere om tilbuddet her

Dagpleje - deltidsplads under barsel      2.019 kr.
Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel indtil 3 år   2.209 kr.
Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel fra 3 år og til skolestart   1.293 kr.

 

SFO og Cirkus Kæphøj

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned  

pr. rate

SFO1 (0-3 klasse) 1.748 kr. 
SFO2 (4-7 klasse)    887 kr.
 Cirkus Kæphøj 1.579 kr.

Tilskud til private pasningsordninger og til pasning af eget barn, samt til private daginstitutioner og før-SFO ved private skoler

Tilskud til private pasningsordninger og private institutioner m.fl. udbetales i 12 rater om året.

Bemærk at tilskuddet til de private tilbud er fastsat på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud. Ved deltidspasning nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt i forhold til den tid, barnet passes.

Private pasningsordninger

Tilskuddet udbetales til forældre, der benytter en privat pasningsordning som et alternativ til en plads i dagpleje eller daginstitution. Kommunen yder 75% af de dokumenterede udgifter, dog max nedenstående:

Tilskud til privat pasning i 2019 (pr. måned i 12 mdr.)                           Pr. måned
Tilskud til privat pasning pr. barn, 0 - 2 år max.   6.113 kr.
Tilskud til privat pasning pr. barn, 3 - 5 år max.   3.826 kr.

Tilskuddet er fastsat på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud

Tilskuddet falder til den første i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Tilskuddet udbetales altid bagud.

Forældre skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller privat pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Du kan søge om tilskud digitalt via Borger.dk og Børn i Holbæk (NemPlads). Ansøgningen skal modtages senest en måned før barnet starter i ordningen.

Ønsker du at skifte fra en privat pasningsordning til dagpleje eller daginstitution, kan du gøre det via NemPlads. Husk at give Pladsanvisningen besked om ophøret. 

Tilskud til pasning af eget barn

Fra 1. januar 2019 kan du søge tilskud til pasning af eget barn i alderen fra 26 uger og indtil 3 år. Tilskudsperioden skal mindst udgøre 8 uger og kan maksimalt varer et år. 

Tilskuddet svarer til det maksimal tilskud til en privat pasningsordning og udgør 6.113 kr. pr. måned.

Private daginstitutioner

Tilskuddet udbetales til godkendte private daginstitutioner. Der gives tilskud til børn bosat i Holbæk Kommune. Tilskuddet udbetales pr. måned i 12 måneder. 

Tilskud til private daginstitution i 2019 Pr. måned
Samlet tilskud pr. barn under 3 år 9.653 kr.
Heraf driftstilskud 8.913 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    251 kr.
Heraf bygningstilskud (4,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    489 kr.
   
Samlet tilskud pr. barn over 3 år 5.183 kr.
Heraf driftstilskud 4.820 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    144 kr.
Heraf bygningstilskud (3,2% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    219 kr.
   
Tilskud til private daginstitution i 2019 - deltidsplads under barsel* Pr. måned
Samlet tilskud pr. barn under 3 år 6.182 kr.
Heraf driftstilskud 5.708 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    160 kr.
Heraf bygningstilskud (4,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    313 kr.
   
Samlet tilskud pr. barn over 3 år 3.319 kr.
Heraf driftstilskud 3.087 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)      92 kr.
Heraf bygningstilskud (3,2% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    140 kr.

 * Bemærkning: Fra 1. januar 2019 har forældre på barsel mulighed for at søge en deltidsplads i dagtilbud til familiens øvrige børn under skolealderen. 
Du kan læse mere om tilbuddet her

Før-SFO ved private skoler

Tilskuddet svarer til tildelingen til kommunale skolefritidsordninger.

Tilskud til privat før-SFO pr. måned i 2019

 

3.122 kr.

 Fripladser

Pr. 1. januar 2019 ændres indtægtsgrænsen for bevilling af økonomisk tilskud til daginstitutioner, kommunal dagpleje og klubber/skolefritidsordninger (SFO).

Indtægtsgrænsen er herefter

Under 177.601 kr.

udgør egenbetalingen:

0%

Over 551.700 kr.

udgør egenbetalingen:

100%

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:

  • 7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første barn i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.
  • 62.139 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Yderligere oplysninger omkring økonomisk friplads fås ved henvendelse til Pladsanvisningen.  

 Feedback

Sidst opdateret

07.11.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen