Spring til indhold

Private daginstitutioner og pasningsordninger

Her kan du finde oplysninger om de private daginstitutioner og private pasningsordninger, der er beliggende i Holbæk Kommune. Du kan også finde information om betingelserne for oprettelse og godkendelse af private daginstitutioner og private pasningsordninger.

Kommunen skal (jf. dagtilbudsloven) godkende og føre tilsyn med private daginstitutioner og pasningsordninger, og skal endvidere yde et tilskud til de forældre, der ønsker at benytte et privat pasningstilbud.

Private pasningsordninger

Når private pasningsordninger oprettes i børnepasserens private hjem, skal kommunen godkende og føre tilsyn med ordningerne. Tilsynet udøves blandt andet på baggrund af den pasningsaftale, der er indgået mellem forældrene og børnepasseren – og det udføres på vilkår, som ligner det tilsyn, der føres med den kommunale dagpleje. Det er kommunens dagplejeledere og dagplejepædagoger, der har til opgave at godkende og føre tilsyn med de ordninger, der er beliggende i deres område.

Når forældrene søger om tilskud til at betale for privat pasning, skal de dokumentere, at der er indgået en aftale med en privat pasningsordning. Disse aftaler skal godkendes af kommunen. I Holbæk Kommune er det Forældrebetalingen, der godkender pasningsaftalerne.

Herunder finder du oversigter over de private dagtilbud og private pasningsordninger i Holbæk Kommune:

Private daginstitutioner

Private pasningsordningerFeedback

Sidst opdateret

30.05.2023

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Godkendelseskriterier -private daginstitutioner

Privat pasningsordning

Aftale om privat pasning

Godkendelse af privat børnepasser

Ansøgningsskema til godkendelse som privat børnepasser

Godkendelse af vikarer hos privat børnepasser

Afslag på ansøgning om aftale som privat børnepasser

Partshøring ifbm. påtænkt afslag på ansøgning om aftale som privat børnepasser

Tro- og love erklæring vedr. straffeattest

Retningslinjer for husdyr-private børnepassere

Ønsker du privat børnepasning til dit barn, skal din ansøgning afleveres senest 1 måned før barnet starter i privat pasning. 

Det er ikke nødvendigt at skrive dit barn op til en plads i et kommunalt tilbud for at modtage tilskud. 

Du kan læse om de væsentligste forskelle mellem et dagtilbud og en privat pasningsordning her