Spring til indhold

Tilsyn med dagtilbud

Holbæk kommune har pligt til at føre tilsyn med alle dagtilbud - både kommunale og private.

I Holbæk Kommune har vi fokus på, at alle børn trives og lærer, så meget de kan. Derfor vil vi have dagtilbud af høj kvalitet. En af metoderne til at understøtte kvalitetsudvikling er kommunens tilsyn med dagtilbuddene.

Tilsynsforpligtelsen gælder alle dagtilbud, hvori der indgår kommunal finansiering, dvs. både kommunale, selvejende og private dagtilbud, samt private pasningsordninger.

Under "Ramme for tilsyn" kan du læse hvordan Holbæk Kommune udmønter sin tilsynsforpligtelse. Beskrivelsen har til formål at gøre det tydeligt for forældre, personale, ledere og politikere, hvad der føres tilsyn med, hvordan tilsynet udføres og hvor ofte det gennemføres.

Ramme for tilsyn i Holbæk Kommune

Nyt tilsynskoncept

Børne og undervisningsministeriet har styrket kravene til det kommunale tilsyn med dagtilbud med virkning fra 1. maj 2022. I Holbæk Kommune er tilsynsrunden for private og kommunale dagtilbud afsluttet inden 1. maj 2022 med afsæt i Holbæk Kommunes ”Ramme for tilsyn” (2018), der pt. ligger tilgængeligt her på hjemmesiden.

Næste tilsynsrunde starter i efteråret 2022. Forud for tilsynsrunden revideres tilsynskonceptet, med afsæt i det styrkede lovgrundlag, og dette vil umiddelbart efter behandling i Udvalget for Børn og Skole offentliggøres her på siden.Feedback

Sidst opdateret

24.05.2022

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Lovgivning - tilsyn i dagtilbud

Kommunens tilsynsforpligtigelse er bundet op på Retssikkerhedslovens §16 og Dagtilbudslovens §5.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Dagtilbudslovens §5 stk. 2 fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

Børnehusenes tilsynsrapporter

Find information om de kommunale dagtilbud her