Strategier

'Strategi for Fremtidens dagtilbud' og 'Holbæk Danner Skole' er det faglige operationelle svar på Holbæk Kommunes Børne- og Unge-politik. Her kan du læse mere om strategierne og indsatserne på skole- og dagtilbudsområdet.

Strategi for Fremtidens Dagtilbud 

Strategi for Femtidens Dagtilbud er blevet til i samarbejde mellem ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet og i tæt samarbejde med fagpersoner, borgere og forældre. Strategien følges årligt op af en handleplan. I handleplanen prioriteres de indsatser, der skal fokuseres på i den pågældende periode.

Du kan læse strategien her:

Strategi for Fremtidens Dagtilbud

I 2017 har der været et særligt fokus på:

  • Afslutning af sprogvejlederuddannelse til i alt 21 pædagoger fra de fire områder
  • Aktionslæringsforløb om børns sproglige læring i alle børnehuse/dagpleje
  • Etablering af professionelle læringsnetværk i og på tværs af de fire områder
  • Læringsledelse
  • Brush-up kurser i aktionslæring og narrativ dokumentation
  • Børneinterview som dokumentationsmetode.

I 2018 vil der bl.a. være fokus på:

  • Realisering af lovændringerne i relation til 'Ny Styrket Læreplan' og en høj grad af medarbejderinvolvering i alle del-processer
  • Tidlig indsats
  • Arbejdet med tosprogede børn.

Holbæk Danner Skole

"Holbæk Danner Skole" er overskriften på Holbæk Kommunes indsatser på skoleområdet. Det er en sammensmeltning af folkeskolereformen, kommunes Børne- og Ungepolitik samt projektet "Fremtidens Folkeskole". Strategien udstikker de områder, hvor vi i de kommende år skal gennemføre en fælles og fokuseret indsats, der får flere igennem uddannelsessystemet i Holbæk Kommune. Strategien er en fælles ramme om de initiativer, der skal udvikles på den enkelte skole i overensstemmelse med de særlige udfordringer og styrker, der er til stede.

Du kan læse strategien her:

Holbæk Danner Skole 

Strategi for Fremtidens Dagtilbud og Holbæk Danner Skole tager afsæt i kommunens Børne- og Ungepolitik.

Læs mere om Børne- og Ungepolitikken.

Skoledagens indhold

Herunder kan du læse om skoledagens indhold.


Feedback

Sidst opdateret

13.02.2018

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapporter for dagtilbud, skoler og kommunen. 

Tilsyn med dagtilbud

Styrelsesvedtægt for dagtilbud

Bliv klogere på centrale rammer og retningslinjer for arbejdet i dagtilbuddene i Holbæk Kommune. 

Styrelsesvedtægt og bilag

Styrelsesvedtægt for folkeskoler

Bliv klogere på de centrale rammer og retningslinjer for skolerne i Holbæk Kommune. 

Styrelsesvedtægt og bilag