Strategier

Strategien for fremtidens dagtilbud og Holbæk Danner Skole er det faglige svar på Holbæk Kommunes Børne- og ungepolitik. Her kan du læse mere om strategierne og de kommende års indsatser på området.

Strategi for fremtidens dagtilbud 

Strategien for fremtidens dagtilbud er blevet til i samarbejde mellem ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet og i tæt samarbejde med fagpersoner, borgere og forældre. Strategien følges årligt op af en handleplan. I handleplanen prioriteres de indsatser, som der især skal fokuseres på i den pågældende periode.

Du kan læse strategien her:

Strategi for fremtidens dagtilbud

I 2016 der fokuseret på:

  • 5 arbejdsgrupper er nedsat til udvikling af sprogindsatser i dagtilbud og skole
  • Uddannelse og brush up kurser i Aktionslæring for alle medarbejdere
  • Uddannelse af sprogvejledere på diplomniveau i alle børnehuse
  • Implementering af forældreintra "Børn i Holbæk"

Holbæk Danner Skole

"Holbæk Danner Skole" er Holbæk Kommunes indsats på skoleområdet. Det er en sammensmeltning af folkeskolereformen, kommunes Børne- og ungepolitik samt projektet "Fremtidens Folkeskole". Strategien udstikker de områder, hvor vi i de kommende år skal gennemføre en fælles og fokuseret indsats, der får flere igennem uddannelsessystemet i Holbæk Kommune. Strategien er en fælles ramme om de initiativer, der skal udvikles på den enkelte skole i overensstemmelse med de særlige udfordringer og særlige styrker, der er på de enkelte skoler.

Du kan læse strategien her:

Holbæk Danner Skole 

Strategien for fremtiden dagtilbud og Holbæk Danner skole tager afsæt i børne- og ungepolitiken.

Læs mere om Børne- og ungepolitiken.

Skoledagens indhold

Herunder kan du læse om skoledagens indhold.


Feedback

Sidst opdateret

06.11.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapporter for dagtilbud, skoler og kommunen. 

Tilsyn med dagtilbud