Kvalitetsrapporter

I Holbæk Kommune bliver der udarbejdet en kvalitetsrapport for skolerne i kommunen en gang om året, mens kvalitetsrapporten for kommunens dagtilbud laves hvert andet år.

Kvalitetsrapport for dagtilbud

I Holbæk Kommune lægger vi vægt på at skabe dagtilbud, hvor personalet arbejder målrettet med barnets læring, trivsel og udvikling. Børnene skal mødes af voksne, der viser dem anerkendelse og respekt og støtter dem i at indgå i sociale- og læringsfremmende fællesskaber.
Med udgangspunkt i strategi for fremtidens dagtilbud, tager kvalitetsrapporten for 2017 afsæt i 3 overordnede temaer:

  • Dagtilbuddenes arbejde med udvikling af læringsmiljøer
  • Dagtilbuddenes understøttelse af børns sproglige udvikling
  • Erfaringsopsamling om projekt børn i bevægelse (DGI-uddannelsen)

Du kan læse kvalitetsrapporten for dagtilbud 2017 ved at klikke her: 

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapporter for skolerne

I Holbæk Kommune skal folkeskolen i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere. Det skal skolernes kvalitetsrapporter være med til at sikre.

Kvalitetsrapporterne sætter blandt andet fokus på det faglige niveau, den socialpædagogiske bistand samt undervisning i dansk som andet sprog. Desuden måler kvalitetsrapporten skolerne på resultater ved afgangsprøver, pædagogiske forhold, elevernes trivsel og overgangen til ungdomsuddannelser.

Kvalitetsrapporten udarbejdes hver andet år og består af en skoledel, som er en gennemgang af hver skole og en kommunedel, som gælder for kommunen samlet set.

Du kan læse kvalitetsrapporterne for de enkelte skoler og samlet for kommunen nedenfor:

Kvalitetsrapport for skolerne 2015-2016

Kvalitetsrapport for kommunen 2015-2016Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen