Skoledagens indhold

Herunder kan du læse om skoledagens indhold.

Skoledagens længde

Det er målet med folkeskolereformen, at alle børn får lært mere i skolen. Det skal ske ved, at børnene nu har flere timer end tidligere, og ved at undervisningen gennemføres på en varieret måde.

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse er en del af elevernes skoledag og den udmøntes forskelligt på skolerne.

Motion og bevægelse

Eleverne skal i gennemsnit have mindst tre kvarters daglig motion og bevægelse. En del af motionen er de almindelige idrætstimer. Men derudover skal skoledagen indeholde tilrettelagte fysiske aktiviteter for børnene.

Understøttende undervisning

For at gøre undervisningen mere varieret er der såkaldt understøttende undervisning. Det er ikke et selvstændigt fag på skemaet, men derimod tid til at lære det faglige på andre måder.

Skolepædagoger

Der er pædagoger med i en del af børnenes skoledagen.

SFO

SFO’en har morgenåbent inden skolestart. Den åbner igen umiddelbart efter undervisningstiden.

Skole-hjem-samarbejdet

Den skriftlige kommunikation med skolen sker via forældreintra. Derudover kan almindelige henvendelser til lærerne ske i tiden mellem kl. 7.30 og kl. 17 og helst sidst på eftermiddagen, hvor eleverne har fri, og lærerne derfor ikke bliver forstyrret i undervisningen.

Den åbne skole

Folkeskolereformen betyder, at skolen i langt højere grad inddrager og samarbejder med foreninger, erhvervsliv, institutioner og andre relevante parter uden for skolen.

Mere info

Følg med på forældreintra, da det er her, du kan finde den nyeste information om dit barns skoledag.

Forsikring

Både elevens forældre og læreren bør have en indbo-/ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring. Det er de to vigtigste forsikringer.


Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Om skolereformen

Få mere viden om skolereformen via linket:

 

Spørgsmål og svar om folkeskolereformen