Den åbne skole

Folkeskolereformen betyder, at skolen i langt højere grad inddrager og samarbejder med foreninger, erhvervsliv, institutioner og andre relevante parter uden for skolen.

Samarbejdet kan bestå i, at skolen deltager i aktiviteter uden for skolens mure. Men det kan også være, at aktører "udefra" kommer ind og varetager opgaver på skolen. Omdrejningspunktet for samarbejdet er at skabe en varieret skoledag, så børnene får lært mest muligt på forskellige måder.

Samarbejdet kan ske på forskellige måder på skolerne. Et eksempel på åben skole er, at svømmeundervisningen varetages af professionelle trænere fra svømmeklubben.

 Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen