Understøttende undervisning

For at gøre undervisningen mere varieret er der såkaldt understøttende undervisning. Det er ikke et selvstændigt fag på skemaet, men derimod tid til at lære det faglige på andre måder.

Et eksempel på understøttende undervisning er indlæring af målestoksforhold i matematik. Her kan en tegning overføres til en opstreget håndboldbane i virkelig størrelse på skolens idrætsplads. Det tager lidt længere tid at lære på denne måde, end når man sidder inde i klassen. Til gengæld får børn, som bedst lærer ved at have tingene i hænderne, et større udbytte.

Den understøttende undervisning ligger inden for den almindelige skoledag; det vil sige indenfor det ugentlige timetal, som beskrevet i "skoledagens længde".

 Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen