Diplom i sprogvejlederuddannelse

Her kan du læse om diplomuddannelsen som sprogvejleder og få viden om de enkelte moduler.

I 2016 gennemførte 47 pædagoger fra dagtilbudsområdet og 2 medarbejdere fra Børneindsatsen det første ud af tre moduler på uddannelsen som sprogvejleder. Modul 1 havde fokus på den grundlæggende viden om børns sprogtilegnelse. Du kan se uddannelsesplanen fra modul 1 her.

I 2017 fortsætter 27 pædagoger på modul 2 og 3. Modul 2 fokuserer på sprogstimulerende aktiviteter i praksis, og modul 3 på vejledning af kollegaer og forældre. Du kan se uddannelsesplanen for modul 2 her. Uddannelsesplanen for modul 3 vil blive lagt op her, når den er klar.

Uddannelsen gennemføres i samarbejde med UCSJ (University College Sjælland) og er tilrettelagt, så det foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis. I børnehuse og dagplejen har de studerende på det første modul blandt andet brugt elementer fra uddannelsen i de igangværende AL-forløb.

Aktuelt arbejdes der med, at få etableret fælles sproglige læringsnetværk med deltagelse af skolernes læsevejledere og sprogvejlederne fra dagtilbudsområdet. Læringsnetværkene skal især arbejde med, hvordan samspillet mellem dagtilbud og skole omkring understøttelsen af børns sproglige udvikling kan udbygges. Eksempelvis indeholder de sprogscreeninger, der gennemføres i 0.klasse, vigtig viden for dagtilbuddene, som kan anvendes til at målrette indsatserne.

Der er udarbejdet en kontrakt til brug for de pædagogiske ledere og de medarbejdere, der deltager i uddannelsen. Kontrakten kan bruges til at sikre, at den pædagogiske leder får understøttet den enkelte medarbejder i forløbet på den bedste måde, og at medarbejderen får mulighed for at omsætte og dele sin viden med resten af personalegruppen. Du kan se kontrakten her.Feedback

Sidst opdateret

17.05.2017

Ansvarlig redaktør

Anja Skou Poulsen