Spring til indhold

Plads i SFO og Cirkus Kæphøj

Du kan booke plads til dit barn i SFO elektronisk via nemPlads. Pladsanvisningen opskriver og anviser til Cirkus Kæphøj.

Plads i SFO

Du kan tilmelde dit barn SFO via det elektroniske bookingsystem NemPlads. Du kan få adgang til nemPlads med dit Nem-ID her.

Udmeldelse kan ligeledes ske via nemPlads til den 15. og inden udgangen af en måned, med en måneds varsel.

Tag kontakt til skolens administration, hvis du er i tvivl eller har brug for hjælp til ind- og udmeldelse.

SFO for kommende 0. klasser

Når dit barn er skoleindskrevet og skal gå i SFO (skole-fritidsordning), skal det indmeldes i SFO. Det forudsætter, at du som forælder foretager to handlinger:

  • Du skal udmelde dit barn fra det dagtilbud (privat/kommunalt), hvor det har plads. Udmeldelse skal ske senest en måned før SFO-start; dvs. senest ved udgangen af juni. Ved enkelte skoleafdelinger starter SFO 1. maj (før-SFO). Her skal udmeldelse af dagtilbud ligeledes ske en måned før, det vil sige senest ved udgangen af marts. Udmeldelsen foretages via selvbetjeningsløsningen ’nemPlads’, som du finder her
  • Du skal indmelde dit barn i SFO1 på den skole, hvor det er indskrevet. Det gøres via ’nemPlads'.

Før-SFO

Ved enkelte skoleafdelinger starter SFO 1. maj (før-SFO). Her skal udmeldelse af dagtilbud ligeledes ske en måned før, det vil sige senest ved udgangen af marts. Fra 1.maj betales der SFO-takst. Du finder taksterne her.

Fra SFO 1 til SFO 2

Når dit barn skal begynde i 4. klasse, overgår det til SFO 2 (4.-7.klasse), og der opkræves en lavere takst. 

Skolen sørger for, at dit barn overflyttes til SFO 2 pr. 1. august, og du behøver derfor ikke selv at gøre noget i den forbindelse.

Skal dit barn ikke længere gå i SFO, skal du selv sørge for udmeldingen senest ved udgangen af juni. Udmelding foregår via selvbetjeningsløsningen ’nemPlads.’

Husk også at udmelde dit barn, hvis det for eksempel skifter skoleafdeling (til udskoling) og ikke længere skal gå i SFO. 

Nem-plads

Cirkus Kæphøj

Klubben er et tilbud for alle børn og unge mellem 10-16 år. Du kan læse mere om klubben på kaephoj.dk

Der betales særskilt takst.

Du kan booke plads i Cirkus Kæphøj, når dit barn er fyldt 9 år.

Du kan se yderligere oplysninger vedrørende pasningstilbud under Dagtilbud.

 



Feedback

Sidst opdateret

02.11.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen