Spring til indhold

Takster og tilskud 2020

Her kan du se takster for forældrebetaling i kommunale dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj samt tilskud til privat pasning og privatinstitutioner gældende fra 1. januar 2020.

Takster for de kommunale tilbud - gældende fra 1. januar 2020

Taksterne for forældrebetalingen i dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Den årlige betaling for en plads i dagpleje og daginstitutioner må maksimalt udgøre 25 % af kommunens udgifter til drift af pladsen.

Betalingen for pladser i dagpleje og daginstitutioner (med og uden frokost) samt skolefritidsordninger og Cirkus Kæphøj opkræves i 11 rater. Det betyder, at der ikke opkræves betaling i juli måned.

Fra 1. januar 2020 er følgende takster gældende:

Dagtilbud

 

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned

 Pr. rate

Dagpleje

3.061 kr.

Daginstitution (børnehus) indtil 3 år

3.435 kr.

Daginstitution (børnehus) fra 3 år og til skolestart

1.896 kr.

Frokost

  620 kr.

   
Deltidsplads i dagtilbud under barsel 30t/uge  

Forældre på barsel har mulighed for at søge en deltidsplads i dagpleje samt i en kommunal eller privat daginstitution til familiens børn under skolealderen.

Se nærmere info på Holbaek.dk

 

 

Dagpleje - deltidsplads under barsel

2.085 kr.

Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel indtil 3 år 

2.200 kr.

Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel fra 3 år og til skolestart  

1.214 kr.

SFO og Kæphøj

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned

 

 Pr. rate

SFO1 (0-3 klasse)

 1.929 kr. 

SFO2 (4-7 klasse)

   904 kr.

Cirkus Kæphøj

 1.620 kr.

     

Tilskud til private pasningsordninger og til pasning af eget barn, samt til private daginstitutioner og før-SFO ved private skoler gældende fra 1. januar 2020

Tilskud til private pasningsordninger og private institutioner m.fl. udbetales i 12 rater om året.

Bemærk at tilskuddet til de private tilbud er fastsat på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud. Ved deltidspasning nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt i forhold til den tid, barnet passes.

Private pasningsordninger
Tilskuddet udbetales til forældre, der benytter en privat pasningsordning som et alternativ til en plads i dagpleje eller daginstitution. Kommunen yder 75% af de dokumenterede udgifter, dog max nedenstående:

Tilskud til privat pasning i 2020 (pr. måned i 12 mdr.)

Pr. måned

Tilskud til privat pasning pr. barn, 0 - 2 år max.

6.313 kr.

Tilskud til privat pasning pr. barn, 3 - 5 år max.

3.788 kr.

Tilskuddet er fastsat på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud

Tilskuddet falder til den første i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Tilskuddet udbetales altid bagud.

Forældre skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller privat pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Du kan søge om tilskud digitalt via Borger.dk og Børn i Holbæk (NemPlads). Ansøgningen skal modtages senest en måned før barnet starter i ordningen.

Ønsker du at skifte fra en privat pasningsordning til dagpleje eller daginstitution, kan du gøre det via NemPlads. Husk at give Pladsanvisningen besked om ophøret. 

Tilskud til pasning af eget barn
Du kan søge tilskud til pasning af eget barn i alderen fra 26 uger og indtil 3 år. Tilskudsperioden skal mindst udgøre 8 uger og kan maksimalt varer et år. 

Tilskuddet svarer til det maksimal tilskud til en privat pasningsordning for aldersgruppen 0-2 år og udgør 6.313 kr. pr. måned.

Private daginstitutioner
Tilskuddet udbetales til godkendte private daginstitutioner. Der gives tilskud til børn bosat i Holbæk Kommune. Tilskuddet udbetales pr. måned i 12 måneder.

Tilskud til plads i privat daginstitution

Pr. måned

Samlet tilskud pr. barn under 3 år

9.804 kr.

Heraf driftstilskud 

 9.009 kr.

Heraf administrationsbidrag (2,5% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)

   301 kr. 

Heraf bygningstilskud (4,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)

   494 kr.

Samlet tilskud pr. barn over 3 år  

5.203 kr. 

Heraf driftstilskud  

 4.814 kr.

Heraf administrationsbidrag (2,5% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)

   171 kr.

Heraf bygningstilskud (3,2% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)

   218 kr.

     
     
Tilskud til deltidsplads under barsel i privat daginstitution*   Pr. måned
Samlet tilskud pr. barn under 3 år    6.279 kr.
Heraf driftstilskud     5.769 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,5% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)        193 kr.
Heraf bygningstilskud (4,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)        317 kr.
     
Samlet tilskud pr. barn over 3 år    3.332 kr.
Heraf driftstilskud     3.083 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,5% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)        109 kr.
Heraf bygningstilskud (3,2% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)       140 kr.

* Bemærkning: Forældre på barsel har mulighed for at søge en deltidsplads i dagtilbud til familiens øvrige børn under skolealderen. Se nærmere info på Holbaek.dk.

Før-SFO ved private skoler

Tilskuddet svarer til tildelingen til kommunale skolefritidsordninger.

Tilskud til privat før-SFO pr. måned 

3.210 kr.

 


Fripladser

Pr. 1. januar 2020 ændres indtægtsgrænsen for bevilling af økonomisk tilskud til daginstitutioner, kommunal dagpleje og klubber/skolefritidsordninger (SFO).

Indtægtsgrænsen er herefter

Under 181.501 kr.

udgør egenbetalingen:

0%

Over  563.800 kr.

udgør egenbetalingen:

100%

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:

  • 7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første barn i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.
  • 63.506 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Yderligere oplysninger omkring økonomisk friplads, fås ved henvendelse til Pladsanvisningen.

 Feedback

Sidst opdateret

07.05.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen