Spring til indhold

Varsel om ændring af takster og tilskud til dagtilbud pr. 1. maj 2018

Varsel om ændring af takster og tilskud til dagtilbud (børnehuse, dagpleje og private tilbud) pr. 1. maj 2018  Byrådet besluttede på det sidste møde inden årsskiftet en ramme for fordelingen af de ekstra midler til dagtilbud (20 mio. kr.), som der er tilført i forbindelse med budget 2018.

Med afsæt i byrådets beslutning har forældrebestyrelserne efterfølgende taget stilling til, hvordan de ekstra midler skal fordeles mellem henholdsvis børnehuse og dagplejen. Den endelige fordeling betyder, at der sammenholdt med det hidtidige takstgrundlag flyttes 791.000 kr. fra børnehusene, som i stedet tilføres til dagplejen. 

Derfor sker der en mindre ændring i taksterne (forældrebetalingen), samt tilskuddet til privatinstitution og privat pasning med virkning fra den 1. maj 2018. 

Desuden er der foretaget en pristalsregulering af prisen for den forældrebetalte frokostordningen. Prisreguleringen modsvares af øgede udgifter til frokostordningen pga. af prisstigninger. Reguleringen betyder, at prisen pr. 1. maj stiger fra de nuværende 620 kr. til 636 kr. pr. måned. 

Her kan du kan læse mere om de nye takster og tilskud pr. 1. maj.    

    

 

 Feedback

Sidst opdateret

30.01.2018

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen