Spring til indhold

Plads i dagtilbud

Du kan med fordel vælge et dagtilbud, i det område, du bor i. De lokale folkeskoler og børnehuse samarbejder om at sikre det enkelte barn et sammenhængende læringsforløb.

Vælg den rigtige plads

Det er en god ide at kontakte dit dagtilbudsområde, hvis du er i tvivl om, hvad der er bedst at vælge for dit barn, eller hvis sundhedsplejersken har anbefalet det.

Skriv dit barn op

Når du har fundet ud af, hvornår og hvor du ønsker plads til dit barn, skal du selv booke en plads. Det gør du her 

Hvis det ikke er muligt at opfylde dit ønske i forhold til institution eller behovsdato, vil du få besked om det. 

Hvis du vælger dagpleje

Finder du ikke en ledig plads hos den dagplejer du helst vil have dit barn passet hos, er du velkommen til at kontakte områdets dagplejeleder. Her kan du få information om, hvornår der evt. kan blive plads til dit barn.

Når du booker plads hos en dagplejer, bør du samtidig booke plads til dit barn i børnehave.

Orlov og pasningsgaranti

Barnet garanteres plads i samme institution, hvis du holder forældreorlov på det indmeldte barn i mindst 8 uger. Denne garanti kan dog ikke gives i dagplejen. Dokumentation skal fremsendes til Pladsanvisningen.

Deltidsplads i dagtilbud i forbindelse med barsel

Forældre der afholder fravær efter Barselsloven, har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til husstandens børn i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

Tilbuddet gælder for børn i kommunale og selvejende daginstitutioner, dagpleje og private institutioner.

Du kan læse mere om tilbuddet her.

Ansøg om deltidsplads i forbindelse med barsel.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den nærmeste 1. eller 15. i en måned. Du kan udmelde her

Madordning

I nogle dagtilbud er der madordning. Se hvilke børnehuse, der er med i ordningen.

Pasning i anden kommune

Alle børn har ret til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune. Ved optagelse i dagtilbud i en anden kommune fastsættes bopælskommunens tilskud således, at det svarer til den gennemsnitlige kommunale udgift for en tilsvarende plads i bopælskommunen. Forældrebetalingen udregnes og opkræves af bopælskommunen.

Obligatorisk læringstilbud

I Holbæk Kommune er følgende adresser i Grønneparken defineret som et 'udsat boligområde':

  • Agervang nr. 1-31
  • Agervang nr. 2-24
  • Havevang nr. 2-32
  • Engvang nr. 1-23

For et barn, der bor i et udsat boligområde, er der ifølge dansk lovgivning tre pasningsmuligheder, der skal vælges imellem, inden barnet fylder et år. Man kan:

  • skrive sit barn op til en plads i dagpleje eller vuggestue
  • give kommunen besked om, at barnet passes hjemme, forudsat, at familien lever op til kriterierne for dette.
  • lade være med at gøre noget. Så vil barnet automatisk blive indskrevet i et obligatorisk læringstilbud 25 timer om ugen.

Et obligatorisk læringstilbud er en plads i en vuggestue, hvor barnet har mødepligt hver dag. Barnet skal være i vuggestuen i 25 timer om ugen, så det kan lære og udvikle sig sammen med jævnaldrende børn.

Forældre skal, udover det almindelige samarbejde med personalet omkring barnet, også deltage i et individuelt tilrettelagt forløb. Fremmøde er obligatorisk både for barnet og for begge barnets forældre.

Tilbuddet er gratis med undtagelse af betaling for frokost og bleer.

Barnet går i obligatorisk læringstilbud, indtil det fylder tre år, med mindre forældrene vælger at indskrive barnet i dagpleje eller vuggestue.

Hvis forældre eller barnet udebliver fra det obligatoriske læringstilbud, skal kommunen træffe afgørelse om, at annullere den børneydelse, der ellers skulle have været udbetalt for det kommende kvartal.

Ønsker I at passe jeres barn selv, efter det er fyldt 1 år, skal I give kommunen besked. Det kan I gøre ved at udfylde nedenstående skema via linket.

Orientering til kommunen -hvis du ønsker at varetage indsatsen selv

 

 Feedback

Sidst opdateret

08.06.2022

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Kort over dagtilbud

Holbæk Kommune er inddelt i fire dagtilbudsområder.

Åbn kortet via linket og se hvilke dagtilbud, der ligger i dit område:
Se kort over dagtilbud

Via linket får du mulighed for at taste din adresse ind øverst og kan derved se, i hvilket distrikt I bor, og hvilket børnehus, der ligger nærmest jeres bopæl.