Spring til indhold

Takster og tilskud 2022

Her kan du se takster for forældrebetaling i kommunale dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj samt tilskud til privat pasning og privatinstitutioner gældende fra 1. januar 2022.

Takster for de kommunale tilbud - gældende fra 1. januar 2022

Taksterne for forældrebetalingen i dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Den årlige betaling for en plads i dagpleje og daginstitutioner må maksimalt udgøre 25 % af kommunens udgifter til drift af pladsen.

Betalingen for pladser i dagpleje og daginstitutioner (med og uden frokost) samt skolefritidsordninger og Cirkus Kæphøj opkræves i 11 rater. Det betyder, at der ikke opkræves betaling i juli måned.

Fra 1. januar 2022 er følgende takster gældende:

Dagtilbud

 

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned

 Pr. rate

Dagpleje

2.979 kr.

Daginstitution (børnehus) indtil 3 år

3.604 kr.

Daginstitution (børnehus) fra 3 år og til skolestart

1.973 kr.

Frokost

  627 kr.

   
Deltidsplads i dagtilbud under barsel 30t/uge  

Forældre på barsel har mulighed for at søge en deltidsplads i dagpleje samt i en kommunal eller privat daginstitution til familiens børn under skolealderen.

Se nærmere info på Holbaek.dk

 

 

Dagpleje - deltidsplads under barsel

2.029 kr.

Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel indtil 3 år 

2.308 kr.

Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel fra 3 år og til skolestart  

1.264 kr.

SFO og Kæphøj

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned

 

 Pr. rate

SFO1 (0-3 klasse)

 1.796 kr. 

SFO2 (4-7 klasse)

   842 kr.

Cirkus Kæphøj

 1.509 kr.

     

Tilskud til private pasningsordninger og til pasning af eget barn, samt til private daginstitutioner og før-SFO ved private skoler gældende fra 1. januar 2022

Tilskud til private pasningsordninger og private institutioner m.fl. udbetales i 12 rater om året.

Bemærk at tilskuddet til de private tilbud er fastsat på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud. Ved deltidspasning nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt i forhold til den tid, barnet passes.

Private pasningsordninger
Tilskuddet udbetales til forældre, der benytter en privat pasningsordning som et alternativ til en plads i dagpleje eller daginstitution. Kommunen yder 75% af de dokumenterede udgifter, dog max nedenstående:

Tilskud til privat pasning i 2022 (pr. måned i 12 mdr.)

Pr. måned

Tilskud til privat pasning pr. barn, 0 - 2 år max.

6.144 kr.

Tilskud til privat pasning pr. barn, 3 - 5 år max.

3.732 kr.

Tilskuddet er fastsat på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud

Tilskuddet falder til den første i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Tilskuddet udbetales altid forud.

Forældre skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller privat pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Du kan søge om tilskud digitalt via Holbaek.dk - vælg selvbetjening - vælg familie og børn - vælg ansøgning om tilskud til privat pasning. Ansøgningen skal modtages senest en måned før barnet starter i ordningen, og der kan kun startes til den 1. eller den 16. i en måned.

Ønsker du at skifte fra en privat pasningsordning til dagpleje eller daginstitution, kan du gøre det via Holbaek.dk. Husk at give Pladsanvisningen besked om ophøret. 

Tilskud til pasning af eget barn
Du kan søge tilskud til pasning af eget barn i alderen fra 26 uger og indtil 3 år. Tilskudsperioden skal mindst udgøre 8 uger og kan maksimalt varer et år. 

Tilskuddet svarer til det maksimal tilskud til en privat pasningsordning for aldersgruppen 0-2 år og udgør 6.144 kr. pr. måned.

Private daginstitutioner
Tilskuddet udbetales til godkendte private daginstitutioner. Der gives tilskud til børn bosat i Holbæk Kommune. Tilskuddet udbetales pr. måned i 12 måneder.

Tilskud til plads i privat daginstitution

Pr. måned

Samlet tilskud pr. barn under 3 år

10.109 kr.

Heraf driftstilskud 

  9.288 kr.

Heraf administrationsbidrag (2,5% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)

    311 kr. 

Heraf bygningstilskud (4,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)

    510 kr.

Samlet tilskud pr. barn over 3 år  

5.453 kr. 

Heraf driftstilskud  

 5.047 kr.

Heraf administrationsbidrag (2,5% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)

   178 kr.

Heraf bygningstilskud (3,2% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)

   228 kr.

     
     
Tilskud til deltidsplads under barsel i privat daginstitution*   Pr. måned
Samlet tilskud pr. barn under 3 år    6.473 kr.
Heraf driftstilskud     5.948 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,5% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)        199 kr.
Heraf bygningstilskud (4,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)        326 kr.
     
Samlet tilskud pr. barn over 3 år     3.492 kr.
Heraf driftstilskud     3.232 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,5% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)        114 kr.
Heraf bygningstilskud (3,2% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)        146 kr.

* Bemærkning: Forældre på barsel har mulighed for at søge en deltidsplads i dagtilbud til familiens øvrige børn under skolealderen. Se nærmere info på Holbaek.dk.

Før-SFO ved private skoler

Tilskuddet svarer til tildelingen til kommunale skolefritidsordninger.

Tilskud til privat før-SFO pr. måned

 

3.300 kr.

 Fripladser        

Indtægtsgrænsen i 2022 er:

Under 187.901 kr.

udgør egenbetalingen:

   0%

Over 583.700 kr.

udgør egenbetalingen:

100%

Se i øvrigt Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

 

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:

  • 7.000 kr. for hvert barn under 18 år, ud over det første barn i hjemmet, hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.
  • 65.747 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Yderligere oplysninger omkring økonomisk friplads fås ved henvendelse til Pladsanvisningen.Feedback

Sidst opdateret

13.12.2021

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen