Spring til indhold

Samarbejde om alle børn

Her kan du læse om, hvordan vi i Holbæk Kommune samarbejder for at sikre alle børns læring og trivsel.

Siden indeholder en beskrivelse af, hvordan samarbejdet fungerer - både i hverdagen og det værdimæssige afsæt, som vores samarbejde bygger på. 

Coronainfo fra PPR 

Det er fortsat muligt at komme i kontakt med alle medarbejdere i PPR via telefon. 

Alle medarbejderes telefonnumre fremgår af matrikelkortene https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/samarbejde-om-alle-boern/samarbejdspartnere/ 

Det er også muligt at afvikle møder i det omfang, det kan lade sig gøre via telefon/skype o.lign. 

Psykologerne er også tilgængelige, hvis I skulle have forældre, som har brug for rådgivning til, hvordan man håndterer børn, som er bekymrede i forhold til Coronasmitte (henvis blot til psykologens telefonnummer).

 

Samarbejde i hverdagen

Læs om hvordan vi understøtter familien, barnet, skoler og daginstitutioner i hverdagen.

Samarbejdspartnere

Læs om hvem der samarbejder med familien og barnet.

Grundlag for samarbejdet

Læs om Holbæk Kommunes Børne- og Ungepolitik og de tre bærende principper for samarbejdet.

Samarbejde om skolefravær

Alle skoledage er vigtige! Derfor arbejder Holbæk Kommune fokuseret på at nedbringe skolefraværet på alle kommunens skoler. Her kan du læse om hvilke regler, der findes om fravær, og hvordan vi samarbejder om at nedbringe fraværet og højne elevers trivsel.


Feedback

Sidst opdateret

07.05.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Opslagstavlen

Her kan du finde gratis, familieorienterede tilbud fra frivillige organisationer og Børneindsatsen.

Læs mere på Opslagstavlen

Fælles kompetenceudvikling

Tilbud om kompetenceudvikling til medarbejdere i Holbæk Kommune.

Børneindsatsen tilbyder fælles kompetenceudvikling til medarbejdere i Læring og Trivsel i Holbæk Kommune.

Al tilmelding og oversigt over hold og tider findes på plan2learn som tilgås via Holbæk kommunes interne hjemmeside (Holbækken).

I øjeblikket tilbyder vi: