Spring til indhold

Samarbejde om alle børn

Her kan du læse om, hvordan vi i Holbæk Kommune samarbejder for at sikre alle børns læring og trivsel.

Siden indeholder en beskrivelse af, hvordan samarbejdet fungerer - både i hverdagen og det værdimæssige afsæt, som vores samarbejde bygger på. 

Samarbejde i hverdagen

Læs om hvordan vi understøtter familien, barnet, skoler og daginstitutioner i hverdagen.

Samarbejdspartnere

Læs om hvem der samarbejder med familien og barnet.

Grundlag for samarbejdet

Læs om Holbæk Kommunes Børne- og Ungepolitik og de tre bærende principper for samarbejdet.

Samarbejde om skolefravær

Alle skoledage er vigtige! Derfor arbejder Holbæk Kommune fokuseret på at nedbringe skolefraværet på alle kommunens skoler. Her kan du læse om hvordan vi samarbejder om at nedbringe fraværet og højne elevers trivsel.

Ulykker og voldsomme hændelser – bistand fra PPR

PPR tilbyder kommunale dagtilbud og skoler i Holbæk kommune hjælp, hvis de står i en situation med en alvorlig ulykke eller en voldsom hændelse, som involverer børn direkte eller indirekte.


Feedback

Sidst opdateret

23.05.2023

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Opslagstavlen

Her kan du finde gratis tilbud fra kommunen og frivillige foreninger til børn, unge og familier i Holbæk, der har brug for hjælp.

Læs mere på Opslagstavlen

Fælles kompetenceudvikling

Tilbud om kompetenceudvikling til medarbejdere i Holbæk Kommune.

PPR tilbyder fælles kompetenceudvikling til medarbejdere i Holbæk Kommune.

Al tilmelding og oversigt over hold og tider findes på plan2learn som tilgås via Holbæk kommunes interne hjemmeside (Holbækken).

I øjeblikket tilbyder vi:

  • Relationskompetence – ICDP 
  • Grundkursus i sansemotorisk udvikling 0-6 år