Spring til indhold

Ulykker og voldsomme hændelser – bistand fra PPR

PPR tilbyder kommunale dagtilbud og skoler i Holbæk kommune hjælp, hvis de står i en situation med en alvorlig ulykke eller en voldsom hændelse, som involverer børn direkte eller indirekte.

PPR tilbyder kommunale dagtilbud og skoler i Holbæk kommune hjælp, hvis de står i en situation med en alvorlig ulykke eller en voldsom hændelse, som involverer børn direkte eller indirekte. 

Kontakt

Inden for almindelig åbningstid kontaktes PPR 72 36 38 38, leder af PPR (72 36 71 96) eller den lokale psykolog (se matrikelkort). Uden for åbningstid lægges besked på telefon og mail til ppr@holb.dk , så kontaktes I hurtigst muligt.

Tilbuddet omfatter: 

Dagtilbuds- og skoleleder

Rådgivning og sparring i forhold til krisestyring (proces og kommunikation). 

Personale

Debriefing af personalet i forhold til selve hændelsen.
Information om børn og unges almene reaktioner i forbindelse med voldsomme hændelser. 

Rådgivning og vejledning i forhold til omsorgsopgaven rettet mod børnene. 

Elever

Indirekte indsats gennem vejledning og rådgivning af det pædagogiske personale i forhold til omsorg for børnene.
I særlige tilfælde gruppesamtaler med børn, hvor dette ikke kan varetages af det pædagogisk personale. 

Forældre

Rådgivning og sparring af leder i forhold til kommunikation med forældre.
Deltagelse på forældremøder med information om børn og unges almene reaktioner i forbindelse med voldsomme hændelser. 

I særlige tilfælde telefonisk "hotline", hvor bekymrede forældre kan få rådgivning og vejledning i forhold til deres barns reaktioner. 

Vejledning om forventelige reaktioner

Aalborg kommune har udarbejdet en vejledning til forældre og professionelle, som kan støtte forældre og fagpersoner, der skal hjælpe børn, der har været vidne til eller berørt af en voldsom hændelse. Materialet beskriver de mest almindelige reaktioner hos børn, og anbefales af PPR Holbæk. Læs mere i vejledningen.

 Feedback

Sidst opdateret

06.01.2022

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen