Spring til indhold

Frit skolevalg

Dit barn har ret til en plads på den folkeskole, der ligger i det område/distrikt, I bor i. Som hovedregel skal dit barn gå på den lokale folkeskole. Det er dog muligt at vælge en anden skole end distriktsskolen, såfremt der er plads.

Valg af skole 

Som udgangspunkt vil dit barn få plads på den skole/afdeling, der ligger i det område, I bor i, og som ligger tættest på jeres bopæl. Du kan ved indskrivning ønske en anden skole, men er ikke garanteret plads. For at kunne opfylde ønsket om en skole, skal der være plads på årgangen.

Valg af anden skole  

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden skole end den, der ligger i jeres område, skal du søge om optagelse direkte hos den ønskede skole.

Både andre skole i kommunen og skoler i andre kommuner skal tilbyde plads til dit barn, hvis du ønsker det. Dog skal der være plads i klasserne på det klassetrin, dit barn går.

Hvis der er flere børn, der søger til en bestemt skole i Holbæk Kommune, og der ikke er plads, gælder følgende:

  • Børn der er bosat i kommunen går forud for børn fra andre kommuner.
  • Dem der bor tættest på den enkelte afdeling går forud for dem der bor længere væk.

I Holbæk kommunes folkeskoler er reglen i forbindelse med frit skolevalg, at der ikke må være flere end 24 elever i gennemsnit pr. klasse pr. klassetrin, da der også skal være plads reserveret til tilflyttere fra andre kommuner.

Kan man skifte tilbage til skolen?

Når dit barn først er skiftet til en anden skole, kan du kun flytte dit barn tilbage, hvis skolen har plads.

Ny adresse

Flytter dit barn adresse i løbet af et skoleforløb, har det ret til at blive i sin nuværende skole og SFO.

Søskende

Dit barns søskende skal tilbydes plads på den samme skole, uanset om den ligger i en anden kommune eller i Holbæk Kommune. Alle børn i samme husstand er indbefattet af denne regel. 

Transport

Vælger du, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, dækker kommunen som udgangspunkt ikke transportudgifter.

Der kan i særlige tilfælde være undtagelser fra denne regel, hvilket vurderes af den enkelte skole.

Læs mere om elevtransport 

 Feedback

Sidst opdateret

23.05.2023

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Kort over skoler

Åbn kortet via linket.

Se kortet i stort format

Via linket får du mulighed for at taste din adresse ind, og kan derved se i hvilket skoledistrikt I bor.
Tryk på ”lagliste”, og vælg afdelingsdistrikter. Så får du oplyst hvilken afdeling dit barn tilhører.