Spring til indhold

Kulturrygsæk

Hvad er en kulturrygsæk?

En Kulturrygsæk er en række obligatoriske forløb for alle børn og unge i dagtilbud og skole i Holbæk kommune. Kulturrygsækken tilbyder børn og unge oplevelser, hvor kultur-, forenings- og erhvervsliv samarbejder med dagtilbud og skole om at tilbyde børn og unge mangfoldige lokalt forankrede læringsmiljøer, hvor kunst, kultur og foreningsliv er koblet til dagtilbuddenes og skolernes dannelsesopgave, og hvor børnene engageres i læreprocesser i og med deres nærmiljø.

Kulturrygsækken tager afsæt i:

 • Obligatoriske forløb i hele barnets opvækst, som udvikles i samarbejde med kulturaktør, dagtilbud og folkeskole.
 • Udvikling af målrettet kompetenceforløb for pædagoger og lærere.
 • Udvikling af fagspecifikke forløb, f.eks. til Dansk, Matematik, Håndværk & Design, Naturfag, mm.
   

Få overblik og læs mere om rygsækforløbene her:

Sammenspil - 3. årgangSammenspil

Forløbet sætter fokus på sammenspil som ramme for fællesskab, og tager udgangspunkt i følgende seks bærende elementer: aktiv lytning, bevægelse, sprog, improvisatorisk skaben, sammenspil og instrumentpræsentation. Gennem forløbet vil eleverne på forskellig vis komme til at arbejde med elementerne. Forløbet byder desuden på et møde med unge musikalske talenter fra det lokale talentmiljø i Holbæk. 

Forløbet skal blandt andet medvirke til at øge elevernes forståelse af sig selv som en del af et fællesskab, og gøre dem nysgerrige på det at være musikudøver.

Rygsækforløbet består af: 

 • En lærerworkshop med små greb til egen praksis 
 • Et musikforløb for elever på 3.årgang - Forløbet foregår på egen skole og strækker sig over tre uger á tre timers varighed pr. uge. 
 • Et møde med talentmiljøet inkl. en musikalsk aktivitet med vægt på sammenspil, rytmik og dans.
 • Et evalueringsmøde mellem musiklæren og undervisere fra Holbæk Kulturskole. 

 

Læs mere om Holbæk Kulturskole her - https://xn--holbkkulturskole-xob.dk/

 

Solsystemet - 4. årgangSolsystemet

Forløbet sætter fokus på rumudforskning og Andreas Mogensens mission på den Internationale Rumstation 2023.

Eleverne vil få erfaring med observationer, lys, linser og teleskoper, ligesom de bliver en del af en række astronautøvelser, og vil til sidst blive tager med helt ud til stjernerne i Observatoriets eget planetarie. Hvis vejrforholdene tillader det, observeres solen gennem et solteleskop.

Målet med forløbet er at give eleverne en håndgribelig, meningsfuld og sjov oplevelse, der kan øge lysten til læring inden for naturfagene, og som bringer dem tættere på både udforskning af rummet og deres lokalområde. 

Rygsækforløbet består af:  

 • Kickstart - Introduktionsworkshop for lærerne på Observatoriet
 • Et sammenhængende læringsforløb - Før, under og efter besøget 
 • 3½ timers undervisningsforløb for klassen på Observatoriet
 • Det er muligt, på egen hånd, at gå Observatoriets planetsti med tilhørende arbejdsark. Dette skal huskes koordineres med bussen i forhold til afhentning.

 

Læs mere om Observatoriet her - https://observatoriet.dk/

Kystlivforløb - 6. årgangKystlivforløb

På Kystliv er der mulighed for, at vælge mellem tre forskellige forløb: Barkede næver, Fisker og bådebygger samt Båden og vinden. 

Gennem forløbene opnår eleverne bl.a. viden og kendskab til fjorden som spisekammer, bæredygtig brug af naturen og lokalt fiskeri gennem 150år. Eleverne får desuden, via praksiserfaring mulighed for at stifte bekendtskab til bådebyggeri af lokale fiskejoller. 

Forløbene understøtter forskellige fag som fx Natur og teknologi, håndværk og design, matematik. Formålet med rygsækforløbene på Kystliv er at give eleverne mulighed for, gennem praktisk og teoretisk arbejde, at undersøge den lokale maritime kulturhistorie.

Rygsækforløbet består af: 

 • Workshop for lærere på Kystliv Holbæk 
 • Indledende forløbsdel  v. egen lærer
 • Undervisningsdag på Kystliv Holbæk med udgangspunkt i ét af tre forløb:
  • Barkede næver 
  • Fisker og bådebygger 
  • Båden og vinden
 • Opfølgende forløbsdel v. egen lærer  Læs mere om Kystliv Holbæk her - https://kystliv.dk/

Teaterforløb - 8. årgangFair Play Teaterforløb

Hvad får unge mennesker til at melde sig til militæret? Ved unge nok om, hvad de går ind til? Og hvad de kommer hjem med?Alt sammen spørgsmål som berøres i teaterforløbet, der tager udgangspunkt i den Reumert-nomineret forestilling SOLDATEN. 

Teatrets særlige rum og formsprog kan menneskeliggøre den til tider uforståelige virkelighed og gøre det muligt at spejle sig i personer og hændelser, der umiddelbart kan ligger os fjernt. Med forestillingen og workshops vil eleverne blive inddraget i en dialog med henblik på at udvide fælles og personlige forståelsesrammer, og dermed facilitere en viden og indsigt. 

Formålet med forløbet er blandt andet at bruge en fiktiv ramme til at skabe en dybere forståelse for et givent tema, samt at bruge scenekunst som en integreret del af undervisning og læring.  

Rygsækforløbet består af: 

 • En lærerworkshop med små greb til egen praksis 
 • En forpremiere på forestillingen SOLDATEN for de involverede lærere 
 • En indledende forløbsdel med udgangspunkt i det tilhørende undervisningsmaterialer og de valgte fagmål  v. egen lærer
 • Drama workshops for eleverne, hvor de blandt andet arbejder med teknikker fra forumteater v. skuespillere, dramalærer og teaterinstruktør
 • Forestilling SOLDATEN
 • Opfølgende forløbsdel med udgangspunkt i det tilhørende undervisningsmaterialer og de valgte fagmål  v. egen lærer

 Læs mere om Sjællands Teater - FAIR PLAY her - https://www.fairplay.dk/Feedback

Sidst opdateret

23.05.2023

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Politisk initiativ

Kulturrygsækken er et politisk initiativ, mellem Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Skole om at understøtte udviklingen af kunst og kultur for alle.

Kulturrygsækken startede op i august 2020 og udvikles over de næste 4 år med det formål, at give alle børn og unge oplevelser indenfor kunst og kultur.

Skolen i virkeligheden

Holbæk kommune er med i fællesskabet Skolen i Virkeligheden, hvor frivillige foreninger og virksomheder kan tilbyde skoleelever nye læringsrum og anderledes og mere virkelighedsnære måder at lære på.

Se mulighederne her