Spring til indhold

Kystliv - 6. årgang

Praktisk arbejde om kystlivet ved Holbæk Fjord

Bankede næver

Styr Isefjordsjollerne sikkert i havn via din viden og kendskab til sejl, vind, reb og træ.
Gennem undervisningsforløbet opnår eleverne bl.a. kendskab til barkning og garvestoffer, forskellige træsorter og deres anvendelighed, vinden og sejlets betydning for fremdriften samt rebslåning og naturfibre. Alt sammen med udgangspunkt i den lokale traditionelle fiskerjolle.

Fag: Natur og teknologi, Matematik, Historie - lokal maritim historie

Fisker og bådebygger

Få fisken i nettet - tag med damjollen ud på fjorden og lær at sætte garn.
Gennem undervisningsforløbet opnår eleverne bl.a. viden og kendskab til fjorden som spisekammer, bæredygtig brug af naturen og lokalt fiskeri gennem 150 år.
Eleverne får desuden, via praksiserfaring, mulighed for at stifte bekendtskab til bådebyggeri gennem arbejdet med de lokale fiskejollers stager, øser og dørk.
Fag: Natur og teknologi, Madkundskab, Håndværk og design, Historie og Matematik.

Båden og vinden

Vindens betydning - få et indblik i fjordens sø og sammenhængen til de lokale fiskebådes facon.
Gennem undervisningsforløbet opnår eleverne bl.a. viden og kendskab til vind på overflader, luft i forskellige former, geometriske centre i sejlet samt fjordens vand - saltindhold/forurening/temperatur.
Eleverne får desuden, via praksiserfaring, mulighed for at stifte bekendtskab til bådebyggeri gennem arbejdet med de lokale fiskejollers mast og stager.
Fag: Matematik, Natur og teknologi, Håndværk og design samt Historie - lokal maritim historie.

Forløbet er bygget op om at lærerne har en introduktions workshop og afslutningsvis en erfaringsopsamling. 

Link til deres hjemmeside - https://kystliv.dk/Feedback

Sidst opdateret

17.08.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen