Spring til indhold

Se høringssvar

Høringen er afsluttet. Høringssvarene kan læses her
18 selvstændige skoler i stedet for 11

11 nye skoler vil være en klar fordel for de større skoler, som i teorien allerede nu kan klare sig selv. 

Forslag til bedre skole for alle

Klapper i hænderne af at hver skole for sin egen nærværende leder tilbage.

Forslaget om 11 nye skoler hilses velkommen i Gislinge Skole Afdelingsråd

Sidste år kæmpede en gruppe forældre med stor opbakning fra borgerne i Gislinge for at få overbygningen, ledelsen og skolebestyrelsen tilbage til Gislinge Skole. 

Høringssvar – ny struktur i folkeskolen

Dagtilbudsbestyrelsen område Kildedam anerkender, at der er et politisk ønske om at ændre strukturen på folkeskoleområdet.

Høringssvar – ny struktur i folkeskolen

På Ugerløse skole har forældrene været inviteret til dialogmøde om den nye skolestruktur.

Høringssvar - Ny struktur i folkeskolen, forældreperspektiv

I forældrebestyrelsen på Kildedamsskolen anerkender vi, at der har været et politisk ønske om at ændre strukturen på folkeskoleområdet.

Høringssvar fra Holbæk Lærerkreds

Helt overordnet synes vi, at det er meget positivt, at der med forslaget om en ny skolestruktur lægges op til en større lokal forankring, som vil få betydning både mht.

Høringssvar fra Kildebjergskolens medarbejdere

Vi medarbejdere på Kildebjergskolen er både glade og bekymrede angående den nye skolestruktur.

Høringssvar fra Knabstrup Lokalforum vedr skolestruktur og kvalitetsløft i Holbæk Kommune

Det er med stor interesse, vi læser forslag til ny skolestruktur og ambitionen om kvalitetsløft af skolesystemet i Holbæk Kommune. 

Høringssvar fra Knabstrup Skole

Vi hilser i medarbejdergruppen forslaget til ny skolestruktur velkommen. Vi er meget positive omkring tankerne om nærhed og lokal forankring.

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur fra MED-udvalget på Skovvejens Skole

MED-udvalget bakker op om de gode intentioner der fremgår af udspillet til en nye skolestruktur: En bedre skole, højere kvalitet og mere nærvær.

Høringssvar til forslag om den ny skolestruktur; fra Overbygningens elevråd; på Nr. Jernløse skole.

Som elevråd på Nr. Jernløse Skole har det været en udfordring at forklare de enkelte klasser præcis hvilke fordele og ulemper der er ved den nye skolestruktur.

Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Skovvejens Skole

Skolebestyrelsen ved Skovvejens Skole er splittet, når det kommer til forslaget om en ny skolestruktur i Holbæk Kommune, og det vil dette høringssvar bære præg af. 

Høringssvar vedr. skolestruktur – fra Skolelederforeningen Holbæk.

Skolelederforeningen bakker op om de gode intentioner der fremgår af udspillet til en nye skolestruktur: 

Høringssvar fra Stestrup Lokalforum til ny skolestruktur

Stestrup Lokalforum har hermed fornøjelsen af at afgive høringssvar til forslaget om ny skolestruktur. 

Høringssvar fra Ugerløse Lokalforum

Indledningsvis så hæfter vi os ved den indledende tekst. Her hæfter vi os ved sætningen “Forslaget vil ikke ændre på antallet af skole matrikler (fysiske enheder).

Høringssvar fra ungdomsrådet

Ungdomsrådet bakker op om en ny skolestruktur med flere selvstændige skoler da det også vil styrke elevindflydelsen.

Høringssvar MED udvalg Kildedamsskolen

Kildedamsskolens MED udvalg anerkender kommunalbestyrelsens ønske om at lave ny skolestruktur

Høringssvar ny skolestruktur adm. Team Katrinedal

Høringssvar fra Katrinedalskolens administrative Team til ny skolestruktur:

Høringssvar ny skolestruktur fra Katrinedalskolen

Vi hilser den ny struktur velkommen. Det er vigtigt, at give de nye skoler tid til at skabe det fundament, de skal stå på.

Høringssvar skolestruktur 2020

2020 - Høringssvar ang. skolestruktur fra Ugerløse skole og SFo

Høringssvar til "Forslag til ny skolestruktur"

I forslaget til ny skolestruktur er der lagt op til, at Skovvejens Skole skal deles i 3 mindre skoler,

Høringssvar til forslag til ny skolestruktur

BUPL støtter det fremlagte høringsforslag om 11 selvstændige skoler. Vi har tre fokuspunkter, som vi vil bede byrådet tage højde for i den nye struktur.

Høringssvar: "Forslag til nye skolestruktur"

Høringssvar til ”Forslag til ny skolestruktur”
fra medarbejderne i Administrativt Center Skovvejen

Høringsvar skolestruktur

Allerførst skal der lyde en stor tak for, at skolerne nu får deres selvstændighed tilbage.

 

MED udvalget for Holbæk By Skole

MED udvalget har i sit møde den 24. november drøftet forslag til ændret skolestruktur og har følgende bemærkninger:

Område Bestyrelsen for Område Skovvejen

Hermed hørringsvar i forbindelse med forslag til ny skolestruktur på vegne af hele Områdebestyrelsen for Dagtilbud Skovvejen.

Personalegruppe i Vipperød og Ågerup SFO 1 og 2

Som samlet personalegruppe i Vipperød og Ågerup SFO 1 og 2 ønsker vi at indgive
høringssvar vedr. ny ledelsesstruktur.

Skolebestyrelsen - Område Katrinedal

Skolebestyrelsen i område Katrinedal er overvejende positive i forhold til en ny skolestruktur.

Skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole

Holbæk Kommune har besluttet at sende forslag til ændret skolestruktur i høring og i den forbindelse udtaler skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole følgende: Feedback

Sidst opdateret

08.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen