Spring til indhold

Forslag til bedre skole for alle - Charlotte Langhoff Pedersen

Dato: 30.11.2020
Navn: Charlotte Langhoff Pedersen
Institution/forening:

Klapper i hænderne af at hver skole for sin egen nærværende leder tilbage. Mere læring og bedre trivsel til eleverne opnås når lærernes vilkår også ophøjes så alle har det godt.
- lav sociale arrangementer for lærerne - så de mødes og får gode sparringspartnere.
- Giv dem mere frihed til at kunne sætte sig i respekt og skabe ro, de har jo dybest set ingen muligheder for at klare hverdagens udfordringer som det er nu. Larm og uro er for både børn og voksne en ja måske største hæmsko for trivsel og læring samt arbejdsmiljø for lærerne.
Giv forældrene krav til hvordan deres børn skal opfører sig !
- Har man glade lærere har man glade børn og dette giver i den grad bedre læring for “de bedste lærere er de gladeste og fra dem lærer vi mest” Citat fra 6m Svinninge skole.
- Sørg for at der er plads til mange forskellige måder at undervise på - alle er ikke ens - og en leder SKAL favne alle. Til glæde for børn og voksne.
- Få en fælles HR måske 3-5 til at varetage Holbæks 11 skoler så man som ansat har mulighed for at få hjælp til udfordringer i hverdagen man ikke selv kan komme igennem måske er det dårlig ledelse eller arbejdsmiljø. Disse HR skal være synlige på lærer møder og kunne bruges til PU samtaler og andet. Samt give lærerne støtte og hjælp. De burde samtidig tage en snak med alle der siger op så de kender baggrunden. De har hinanden at sparre med og formanden for udvalget for børn og skole er deres chef.
- Indrag ALLE skolens elever i at passe på skolen- affald, oprydning, rengøring mm derved kan der spares nogen penge på vedligeholdelses kontoen. Også sundt For eleverne at lærer om.
- Gode udendørsfaciliteter til frikvarter og motion.
Ex. Har et stort ønske på Svinninge skole været et legetårn mellem 20/30 fløjen ja siden min søn gik i 4 klasse nu er han gået ud og stadig har der ikke været penge til det. Når man kommer fra indskoling til mellemtrin vil man altså meget gerne lege.
- Alsidige lærere der dygtigt underviser i Håndværk, teater, musik og mad enkelte skoler har ikke ansatte der rummer disse fag i tilstrækkelig omfang.Feedback

Sidst opdateret

08.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen