Spring til indhold

Forslaget om 11 nye skoler hilses velkommen i Gislinge Skole Afdelingsråd

Dato: 02.12.2020
Navn: Jacob van Dijk
Institution/forening: Gislinge Skole Afdelingsråd

Sidste år kæmpede en gruppe forældre med stor opbakning fra borgerne i Gislinge for at få overbygningen, ledelsen og skolebestyrelsen tilbage til Gislinge Skole. Arbejdet blev bakket op af hele Gislinge by og det lykkedes at få over 500 underskrifter, hvilket udgør ca. 1/3 af Gislinges borgere. Det lykkedes at få overbygningen tilbage og det nye forslag om ny skolestruktur er således det sidste der mangler i ønskerne fra Gislinge, nemlig ledelsen og skolebestyrelsen skal tilbage til Gislinge Skole.

Det mange forældre savnede og som gjorde, at mange forældre valgte at bakke op om arbejdet med at få overbygning, ledelse og skolebestyrelsen tilbage til Gislinge Skole var netop ”nærheden”. Nærheden er helt forsvundet fra de mindre skoler og det er den vi skal have tilbage, hvis vi ønsker at konkurrerer med privatskolerne. Eleverne og forældrene skal have større indflydelse i tæt samarbejde med skolebestyrelse, elevråd og ledelsen.

Store skoler kan virke for uigennemskuelige både for forældrene og eleverne men også for ledelsen og skolebestyrelserne. Specielt når der er 3-4 matrikler med vidt forskellig historie, som der pludselig skal tages hensyn til. Dermed forsvinder nærheden og det er desværre det, som er sket de sidste år efter sidste skolestrukturændring. Resultatet er masseflugt til privatskolerne.

Afdelingsrådet på Gislinge Skole hæfter sig ved, at Gislinge Skole i det nye forslag vil være den mindste af de 11 skoler også selvom der fra næste skoleår vil være en ekstra klasse og dermed højere elevtal. I den forbindelse, vil vi fremkomme med et forslag, hvor Hagested og Ny Hagested fremadrettet fra næste skoleår kunne høre ind under Gislinge skoledistrikt, da dette vil være med til at fremtidssikre Gislinge Skole. Vi vil gerne medvirke til at få Gislinge på landkortet og vi ved at for få flere og nye unge tilflyttere til byen kræver det, at der er en god skole. Vi mener vi har en god skole allerede, men for at sikre at den også er der om en årrække, vil det give god mening at udvide distriktet og dermed også tage noget af presset fra Tuse Skole.

Det faktum, at dagtilbuddets struktur ikke ændres samtidig med skolestrukturen undrer os, da det vil være naturligt, at de to strukturer følges ad. Vi kan se mange gode muligheder for den tidligere indsats og for det fremadrettede samarbejde på tværs med de gode overgange, hvis de to strukturer hørte sammen. Såfremt det ikke er en mulighed at lade de to strukturer følges ad forventer vi, at der holdes fast i, at der sikres et meget tæt og forpligtende samarbejde dagtilbuddene og skolen imellem.

Det er vigtigt at vi på Gislinge Sole i en eller anden form har en administrativ understørrelse i dagligdagen – altså i skolens åbningstid så vi kan tilgodese forældrenes og andre interessenters behov for at kunne få kontakt med skolen, ligesom det vil kunne understøtte forældres brug af diverse platforme, som AULA bl.a.

Det er vigtigt, at der på Gislinge Skole fremadrettet både vil være en skoleledelse (en skoleleder) samt en pædagogisk ledelse, da det er to vidt forskellige kompetencer og stillingsbetegnelser samt fordi den ene mindst er ligeså vigtig som den anden i arbejdet med at sikre såvel det økonomiske og den pædagogiske nærledelse. Det er også vigtigt, at ledelsen er nær på personalet og eleverne, meget gerne med undervisningstid, hvis det er muligt.Feedback

Sidst opdateret

08.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen