Spring til indhold

Høringssvar fra Knabstrup Lokalforum vedr skolestruktur og kvalitetsløft i Holbæk Kommune

Dato: 02.12.2020
Navn: Jan Fjordbak
Institution/forening: Knabstrup Lokalforums bestyrelse

Det er med stor interesse, vi læser forslag til ny skolestruktur og ambitionen om kvalitetsløft af skolesystemet i Holbæk Kommune. Vi er glade for at det mangeårige samarbejde mellem Knabstrup, Undløse og Nr. Jernløse skoler lader til at fortsætte. Børnenes trinvise udvikling fra daginstitution, indskoling, mellemtrin og videre til udskolingen håndteres betryggende og trygt for børnene, der kommer afsted i samlet flok i det første skift væk fra det trygge landsbymiljø.

Landsbyskolen er landsbyens hjerte. Uden en velfungerende skole er det vanskeligt at tiltrække tilflyttere, selvfølgelig i særdeleshed børnefamilier - og dermed mangeårige skatteydere til området.

Vi er rigtig glade for at forslaget slår fast, at kommunalbestyrelsen prioriterer at bevare alle nuværende lokale skoleafdelinger på trods af udfordringer med faldende børnetal. At det kan ske gennem “nye løsninger med undervisning på tværs af skoleafdelinger, øget brug af digitalisering og at det traditionelle fritidstilbud har en ny form lokalt” lyder umiddelbart godt, men giver også anledning til bekymring, for hvad indebærer det egentlig?

I samme boldgade fremhæves, at det kræver opbakning til den lokale skole er en forudsætning. Det kan man kun være enig i. Men hvad er opbakning nok? Og hvem definerer opbakning? Selvfølgelig kræver en velfungerende skole opbakning, men den genererer det også.

Knabstrup Skole har historisk håndteret store udsving i børnetal, og sågar antal klasser. Det er sket med trivsel og læring for øje og under svære økonomiske vilkår under mangeårige sparerunder. Skolen er inde i en god udvikling i øjeblikket, men der kan også fremadrettet komme udsving på trods af både nye bygninger og tilgang af børn i kraft af det nye boligområde.

Vi savner derfor at læse en vision for revitalisering af landsbyskolen, hvor der sættes fokus på at landsbyskolerne sammen finder løsninger på de udfordringer, de er fælles om. Og så håber vi også på fortsat politisk opbakning omkring de små skoler, for sikkerhed på den lange bane er også en forudsætning for den lokale opbakning.


Knabstrup Lokalforum
BestyrelsenFeedback

Sidst opdateret

08.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen