Spring til indhold

Høringssvar vedr. skolestruktur – fra Skolelederforeningen Holbæk.

Dato: 30.11.2020
Navn: Bo Pedersen
Institution/forening: Skolelederforeningen

Skolelederforeningen bakker op om de gode intentioner der fremgår af udspillet til en nye skolestruktur:
En bedre skole, højere kvalitet, mere nærvær og en anerkendelse af at skolernes økonomi de seneste år har været på et niveau, så det ikke har været muligt inden for rammerne at styre skolerne uden underskud.
Skolelederforeningen ser ligeledes med tilfredshed på, at den foreslåede skolestruktur bakkes op af en samlet kommunalbestyrelse.
Skolelederforeningen kvitterer ligeledes for at have deltaget i møder med chef og direktør, samt haft møde med borgmesteren, hvor vi har haft mulighed for at fremlægge nogle af de synspunkter og bekymringer skolelederforeningen ser, i en ny skolestruktur.
Skolelederforeningen mener ikke, at der ikke i forslaget om ny skolestruktur, sker den nødvendige styrkelse af skoleledelse på kommunens nye 11 folkeskoler.
Derfor foreslår skolelederforeningen, at der igen kigges på muligheden for yderligere tilførsel af ledelse.

Dette bakkes ifølge skolelederforeningens vurdering op af:
• At der er ønske om både tid og mulighed for mere nærledelse på skolerne.
• At de opgaver der nu løses af områdelederen nu skal udføres på 11 selvstændige skoler.
• Tidligere udsagn fra politisk side om, at den tidligere beslutning om skolestruktur var en spareøvelse. (Hvilket reelt betød en væsentlig besparelse på både ledelse).
• Anvendelse af evidens – hvor det er faktuelt, at skoleledelse har den største indflydelse på elevernes læring. Se nedenstående Udsnit fra Vivian Robinsons bog ”Elevcentreret skoleledelse”.
Robinson lægger meget vægt på anvendelse af evidens. Som Hattie oversætter hun forskellige forskningsresultater til konkrete talstørrelse, så man får et mål for, hvor stor effekt forskellige indsatser har. Jo større talværdi, jo større effekt af en indsats. På denne måde finder hun frem til fem betydningsfulde dimensioner eller indsatsområder for skoleledelse:
1. Etablering af mål og forventninger (0,42)
2. Strategisk ressourcebrug (0,31)
3. Sikring af kvalitet i undervisningen (0,42)
4. Ledelse af læreres læring og udvikling (0,84)
5. Sikring af velfungerende og trygt miljø (0,27)

God skoleledelse har altså afgørende betydning for elevernes læring, og derfor bør skoleledelsen i en ny skolestruktur styrkes.

På vegne af lederforeningen i Holbæk
Formand
Bo PedersenFeedback

Sidst opdateret

08.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen