Spring til indhold

Høringssvar ny skolestruktur adm. Team Katrinedal

Dato: 02.12.2020
Navn: Tina Teglers
Institution/forening: Katrindalskolen

Høringssvar fra Katrinedalskolens administrative Team til ny skolestruktur:

Katrinedalskolen er et forholdsvis nyt administrativt team, som ikke har arbejdet sammen som team med en adm. leder i mere end ca. 2 år.

Vores administrative gruppe er derfor lidt splittet i forhold til, hvordan vi tænker, at fremtiden på et skolekontor giver mening.

Gislinge, Udby og Tuse savner helheden i opgaveløsninger, hvor man har alle de opgaver, som hører til den enkelte skole, man fysisk sidder på. Vi ønsker nærhed til arbejdspladsen, fremfor at være delt på flere matrikler. Det vil højne service og kvalitet og samtidig være en hjælp til skolelederne og de pædagogiske ledere.

Svinninge har det fint med at fortsætte som det adm. Team der arbejdes i nu, hvor målet er, at hver især bliver specialister indenfor hver sit område, men kan også sagtens arbejde på samme måde som Gislinge, Udby og Tuse foreslår. Begge måder er helt i orden.

Vi ser en model med, at det er valgfrit hvordan de nye skoleledere ønsker deres administrations sammensættes.

Vi ønsker, at der kommer en hurtig afklaring på organiseringen af de administrative medarbejdere, så disse ikke søger andre græsgange på baggrund af usikkerhed om strukturen.
Det er meget vigtigt i en strukturændring, at vi som medarbejdere høres og inddrages i processen.
Vi forventer, at der er en dialog i hele processen og beslutninger ikke træffes uden at vi er inddraget som medarbejdere.


Med venlig hilsen Administrativt team Katrinedal

Lone Børsting, Jette Damholm, Randi Hansen, Sanne Christiansen, Pernille Rasmussen og Tina TeglersFeedback

Sidst opdateret

07.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen