Spring til indhold

Høringssvar ny skolestruktur fra Katrinedals MED-udvalg B-Siden

Dato: 02.12.2020
Navn: Tina Teglers
Institution/forening: Katrinedalskolen

Ny skolestruktur høringssvar

Vi hilser den ny struktur velkommen. Det er vigtigt, at give de nye skoler tid til at skabe det fundament, de skal stå på. Der skal opbygges nye strukturer, samarbejdsfora, traditioner mm. Det betyder, at vores nye ledelse skal have tid til den pædagogiske del af arbejdet, såvel som det administrative. Det er afgørende, at ledelsen bliver sammensat, så den rummer de forskellige kompetencer. Når strukturen falder på plads, skal der indtænkes tid og rum i foråret så vi kan komme ordentligt fra start. Vi ser der kunne komme en svær overgang, da vi står midt i skoleårets planlægning, pr. 1. marts.

Det er også vigtigt at indtænke service -og administrativt personale, så den enkelte enhed har god mulighed for det tværfaglige samarbejde på skoleniveau, alle brikker skal i brug, hvis vi skal danne et helt billede, og komme godt fra start. Vi har brug for vores serviceledere og vores folk på kontoret i vores hverdag og virke, for at sætte nærhed og service for børn og forældre i top.
Generelt savnes der helhed i opgaveløsninger på det administrative niveau, hvor man har alle de opgaver, som hører til den enkelte skole, man fysisk sidder på. Vi ønsker nærhed til arbejdspladsen, frem for at være delt på flere matrikler. Det vil højne service og kvalitet og samtidig være en hjælp til skolelederne og de pædagogiske ledere.
Vi ønsker, at der kommer en hurtig afklaring på organiseringen af de administrative medarbejdere, så disse ikke søger andre græsgange på baggrund af usikkerhed om strukturen.
Trivsel på alle niveauer er af afgørende betydning, børnene og medarbejdernes arbejdsmiljø skal i fokus, og vi skal inddrage lokalmiljøet, sådan at hver skole kan får hvert sit fundament at stå på.

Vi trænger til ro på ledelsesdelen, og ønsker at sikre pædagogisk kvalificerede ledere. Vi har et ønske om at have en pædagogfaglig leder, der ikke “skolificerer” pædagoger og SFO. Vi vil gerne have et attraktivt fritidstilbud, der afspejler vores pædagogiske faglighed,overvejelser og beslutninger - og som kvalificeres ved pædagogisk uddannet leder. På samme måde, skal indskolingen ledes af en lærerfaglig uddannet leder.
Det er meget vigtigt i en strukturændring, at vi som medarbejdere høres og inddrages i processen. Vi forventer, at der er en dialog i hele processen og beslutninger ikke træffes uden at vi er inddraget som medarbejdere.
Vi er mange der ser et lys i vores fremtid, med ny skolestruktur og frikommune ideen. Og vi står klar til at starte på alt det nye, og bygge den bedst mulige folkeskole i fællesskab. Vi imødekommer en fremtidig ledelse, som vil udføre det arbejde sammen med os.

 

Katrinedals MED-udvalg B-SidenFeedback

Sidst opdateret

08.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen