Spring til indhold

Høringssvar – ny struktur i folkeskolen - Forældrene i Ugerløse

Dato: 29.11.2020
Navn: Stine Krüger Veng
Institution/forening:

På Ugerløse skole har forældrene været inviteret til dialogmøde om den nye skolestruktur. Det har afstedkommet en række tanker og bekymringer, som vi håber, at kommunalbestyrelsen vil tage med ind i det videre arbejde med den nye skolestruktur.
Først og fremmest savner vi en forklaring på, hvorfor politikerne har lavet opdelingen på den måde, at Ugerløse, St. Merløse og Stestrup ikke er sammen med Tølløse, således der skabes en bæredygtig samlet skole – denne ville endda samlet set ikke være større end de store skoler i kommunen. Ydermere bliver denne skole den eneste uden overbygning, og det skaber mange bekymringer.

Hvis det nu skal være på denne måde – at tre små skoler slås sammen til én, og at den bliver den eneste af sin slags - så ser vi en mulighed for at skabe en helt særlig skole, hvor der etableres en helt særlig form for samarbejde og medinddragelse på tværs. Og dette kræver en ledelsesindsats, så alle skoler tilgodeses lige meget. Ligeledes skal der et helt særligt samarbejde til, så lærerne og pædagogerne orienterer sig på tværs og samarbejder og deler deres forskellige kompetencer. Sidst men ikke mindst skal der en helt særlig inddragelse af forældre og børn til, så de er med til at skabe skole, SFO og klub. En skole der nu under frihedsforsøget bliver frisat, og dermed kan alle disse gode kræfter samles og blive til den lokale skole – på tre matrikler – som så vokser og lever og dermed konkurrerer med privatskolerne.

En af fordelene ved en mindre skole er selvfølgelig, at lederen kommer tættere på tingene i hverdagen og i området geografisk set – det anser vi for positivt. Forældrene er dog bekymrede for, om vi endnu engang skal have en ny leder på Ugerløse Skole – det har vi været udsat for alt for mange gange, og den uro det skaber, har vi på ingen måde brug for igen.

Det er en bekymring hos forældrene, at en mindre skole, SFO og klub helt naturligt har en meget større økonomisk sårbarhed og er mere påvirkelig overfor udsving i børnetal og dermed mindre robust – der skal en fast normering/klassetildeling til, gerne med flere års aftaler, så man også kan tiltrække kompetente lærere og pædagoger på et timetal, de kan leve af.

En anden ting som ligger os stærkt på sinde er x-klasserne. I over 50 år har Ugerløse skole har haft x-klasserne, og vi anser det for særdeles vigtigt, at vi fortsætter med det. X-klasserne er med til at skabe et helt unikt miljø – en inddragende og ægte form for inklusion blandt børnene og samtidigt en kompetenceudvidelse af lærerkollegiet. Det vil vi ikke undvære!

Der er et stort ønske om, at der kommer mere administrativ support på skolen – den administrative styring kan godt være inde i kommunen, men der skal være mere synlig support ude på den enkelte skole.

Fordi vi bliver en skole uden overbygning, ønsker vi et særligt fokus på og en styrkelse af overgangen og overleveringen fra mellemtrin til udskoling – fra Ugerløse til Tølløse. Dette anser vi for vigtigt, hvis vi fortsat ønsker, at folkeskolen skal være det naturlige førstevalg – det skal være selvfølgeligt at vælge Tølløse til, og det bliver det kun, hvis der etableres et forpligtende samarbejde, der går begge veje.

Der skal være opmærksomhed på, at Tølløse fortsat er attraktiv, ligesom et samarbejde med Tølløse allerede bør starte i 3., 4., og 5. klasse, så der skabes en ”forbindelse” for eleverne, og sådan at eleverne tidligt sælger den kommunale skole til traditionalist-forældre fremfor de private skoler.

Ydermere anser vi det for vigtigt, at der også i SFO og klubregi laves aftner og udvekslinger med Tølløse-børn og -unge således, at de allerede inden 7. klasse får en gode fritidsrelation.

Med venlig hilsen
Forældrene i UgerløseFeedback

Sidst opdateret

08.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen