Spring til indhold

Høringssvar – ny struktur i folkeskolen - Dagtilbudsbestyrelsen område Kildedam

Dato: 03.12.2020
Navn: Bjørn Krüger Veng
Institution/forening: Dagtilbudsbestyrelsen område Kildedam

Kære politikere

Dagtilbudsbestyrelsen område Kildedam anerkender, at der er et politisk ønske om at ændre strukturen på folkeskoleområdet. Inden for dagtilbudsområdet er vi gennem egne erfaringer bevidste om, hvor meget ro på indre linjer betyder for det arbejde, som kan udføres i det daglige. Tilbage i 2015 lavede man strukturændringer med nedskæring fra otte til fire skole- og dagtilbudsdistrikter med dertilhørende samlede bestyrelser. Ændringerne var på dette tidspunkt meget diskuterede, og der har gentagne gange været bedt om arbejdsro. Det er vores opfattelse, at sådanne ændringer kræver tid, førend de modnes og bliver levedygtige i hverdagen. Derfor appellerer vi til, at der med en ny struktur arbejdes henimod en ændring, som er levedygtig på den lange bane. Herved får den nye struktur lov til at modnes, så den bliver gennemtrængende i hverdagen til gavn og glæde for elever, forældre og medarbejdere på den enkelte skole.

I dagtilbudsbestyrelsen område Kildedam har vi en reel bekymring vedr. det faktum, at der med en ny struktur på skoleområdet bliver mange flere snitflader skole- og dagtilbud imellem. Fra 2015 og indtil nu var vi et samlet område Kildedam med to bestyrelser på henholdsvis dagtilbud- og skoleområdet. I fremtiden vil der være ét samlet område Kildedam på dagtilbudsområdet og tre selvstændige skoler. Herved skal vi på dagtilbudsområdet sidde samlet i én bestyrelse og træffe beslutninger for et samlet område, hvor skolerne bliver mere individualistiske, decentraliserede og tættere på nærmiljøet. Dette bliver en reel udfordring i forhold til samarbejdet på tværs, hvor den røde tråd fra dagtilbud til skole er essentiel. Det forventes, at der med denne strukturændring vil ses mere individualitet på de enkelte skoler, hvilket er meget positivt, men dette kan blive svært at indfange og reagere på i én samlet områdebestyrelse på dagtilbudsområdet. Vi håber derfor, at kommunalbestyrelsen vil tage denne bekymring med ind i det videre arbejde, så vi kan få idéer til, hvordan samarbejdet på tværs kan og skal håndteres, så overgangen mellem dagtilbud og skole kan blive så god som overhovedet muligt.

Dagtilbudsbestyrelsen område KildedamFeedback

Sidst opdateret

08.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen