Spring til indhold

Høringssvar skolestruktur 2020 - Ugerløse skole og SFo

Dato:
Navn: Marianne Tamsen
Institution/forening: Ugerløse skole/Sfo

2020 - Høringssvar ang. skolestruktur fra Ugerløse skole og SFo


I den nye skolestruktur, har Kommunalbestyrelsen lagt op til at vi tre små skoleafdelinger der nu skal være sammen som en skole. Det er I sig selv en stor udfordring, især set i lyset af at vi som den eneste skole skal være uden en udskoling. Det efterlader os i et vakuum. Hvad gøres der ved det?
Vi håber, at der i den nye struktur vil blive tildelt tilstrækkelig ledelse til skolerne. Når man politisk har indstillet til, at de tre små skoler skal være en skole, håber vi at denne skole får mulighed for at lave en ledelsesstruktur der understøtter modellen.
Vi er bekymret for at den leder der skal have den overordnet ledelse, ikke kan varetage ledelsen optimalt på den skole, han/hun er leder af til dagligt. Vi er også bekymret for at det går ud over SFO delen. Kan en leder som har en dobbeltfunktion, honorere vores behov for en synlig leder. Vi ønsker en ledelse som også kommer på gulvet og er en naturlig del af hele skolen/SFO'ens daglige liv, og ikke kun er styret af en kalender.
Vi har også X klasserækken som kræver en god synlig ledelse og kontinuitet, samt opbakning fra Skolepsykologer m.m.
Vi undrer os også over, at der også er ændret på grænserne for de nye skoledistrikter. Nr. Vallenderød er flyttet fra Ugerløse til Tølløse. Soderup er flyttet fra Stestrup til Tølløse. Dvs. de små skolers distrikter er blevet mindre. Det tilgodeser Tølløse på en for os helt uforståelig måde. De er den store skole og de bliver endnu større og vi blive endnu mindre. Hvordan har man fra KB`s side tænkt sig at det understøtter vores fremtidige liv som en lille skole?? For som vi ser det er det en nødvendighed at KB ser på tildelingsmodellen, og sikre at der er en fornuftig økonomi, der muliggøre at vi levere den høje faglige kvalitet i både SFO og skole som vi plejer.
Da vi var et stort skoledistrikt - Kildedams distriktet - kunne vi lave aftaler om at børn ikke bare kunne flyttes fra en skole til en anden uden der var tale om børn med særlige udfordringer og behov, som ikke kunne dækkes det pågældende sted. Med den nye struktur ser vi en udfordring i at forældre nemmere kan flytte deres børn fra de små skole/Sfo afdelinger til de større skoler med udgangspunkt i en utilfredshed eller 7. klasses søskende der skal gå på udskolingsskolen. Dette kan betyde at skoledistrikterne bliver konkurrenter i stedet for samarbejdspartnere og at den lille skole/Sfo afdeling nemt kan blive lukningstruet p.g.a manglende børnetal og dermed normering.
I den nuværende struktur er der skabt faglige netværk på tværs af skolerne. Hvordan skal det understøttes i den nye struktur? Det er vores opfattelse, at der i den nye struktur er et tab ift. faglige netværk. Ligeledes bliver vi helt uden Matematik og Dansk vejledere og den sparring der er med kollegaer på tværs af skole afdelingerne. Dette rammer jo også vores SFO og pædagogernes faglige samarbejde.
Ugerløse skole/Sfo, Merløse skole/Sfo og Stestrup skole/Sfo er små miljøer med mulighed for nærhed og intimitet til deres brugere. Det ville også være godt hvis dette kunne lade sig gøre afdelingerne imellem. Man kunne f.eks. lave noget DGI, rollespil, emne uger eller perioder, udeliv/undervisning, forskellige samværsformer, hvor børn får succes via nye relationer og læringsrum og voksne får mulighed for at vidensdele og skabe nye læringsrum. Dette gælder både i skole og SFO regi.
Imidlertid er der en transport logistik der umuliggør samarbejdet. Der er ingen offentlige transportmulighed fra Ugerløse til Merløse og/eller Stestrup? Hvordan har KB tænkt sig at løse denne problematik?

Vi håber, at Holbæk kommune vil tænke langsigtet og sende et tydeligt signal om investeringer i de mindre skoler, således at de mindre ydre lokalområder bliver mere attraktive for børnefamilier. Vi er sikre på, at det betyder meget for en børnefamilies interesse i at slå rod i et lokalsamfund, om man synligt kan se, at der er en langsigtet stabilitet og tryghed om den lokale folkeskole.

På vegne af de ansatte på Ugerløse skole
Marianne Tamsen og Hanne Kilt.Feedback

Sidst opdateret

08.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen