Spring til indhold

Høringsvar skolestruktur - Jyderup skole - faglig klub

Dato: 26.11.2020
Navn: Louise Villadsen
Institution/forening: Jyderup skole - faglig klub

Kære kommunalbestyrelse

Allerførst skal der lyde en stor tak for, at skolerne nu får deres selvstændighed tilbage.

Vi har i en årrække, som lærere, haft dette ønske, da den nærværende skolestruktur i vores optik er blevet for stor og for uvedkommende for den enkelte lærer på gulvet.

Vi har oplevet, at vores ledelse - på trods af et ønske om at være nærværende - har været hængt op ad adskillige ledermøder, hvilket har gjort, at oplevelsen hos den enkelte lærer er, at ledelsen sjældent er på matriklen. Derfor er vores forhåbning, at det med en ændret skolestruktur vil blive tydeligt, at ledelsen på de enkelte matrikler er nærværende og tilstede rent fysisk.

Derudover har vi oplevet, at alle matrikler under den nærværende skolestruktur skulle ensrettes. Dette være sig uanset, hvordan kulturen, traditionerne mm. var på de enkelte matrikler.
Dette kunne fx være i forhold til, hvordan vi som fagprofessionelle i fx matematik skulle have ensrettet testtagningen for elevernes nationale test. Her skulle eleverne for 5.kl. fx tage testen for 6.kl. På trods af flere fagprofessionelle begrundelser for, hvorfor dette var en særdeles uheldig fremgangsmåde, blev beslutningen fastholdt. Året efter var alt om testning lagt væk - uden en forklaring til lærerne.
Ydermere har vi, som lærerkollegium, adskillige gange oplevet at sidde til kurser, møder eller lignende på tværs af matriklerne uden at kunne se det dybere læringsudbytte af disse.
Derfor er det vores håb, at lærernes egne fagprofessionelle ønsker om efteruddannelse, kurser mm. i højere grad vil kunne effektueres med en ændret skolestruktur.

Derudover er det vores overbevisning med henblik på økonomien, at det vil blive til gavn for både skolen og “kommunekassen”, da vi alle vil få et bedre indblik i økonomien, og at vi dermed alle oplever en forpligtelse til at overholde vores budget.

På Jyderup Skole har vi taget jeres anbefalinger om at styrke TRIO meget alvorligt. Vi er i fuld gang sammen med vores dygtige daglige leder, Anja Nyhave, med at få skabt en skole, hvor elevernes læring og trivsel er i højsædet, og hvor vi løfter i flok.

I stedet for at ansætte endnu flere ledere har vi her et par forslag til, hvorledes ledernes arbejdsbyrde kan lettes:
1) Lad visitationen af elever til specialtilbud blive centraliseret. Det synes omsonst, at en leder sidder til timelange møder om elever som de stort set slet ikke kender.
2) Når vi som undervisere har sendt en underretning på et barn, og der derefter indkaldes til netværksmøder, bør det være socialrådgiver (eller den kommunen nu sender), som er tovholder og referent. Så længe de implicerede lærere er til stede, synes det som ekstra arbejde for ledelsen at skulle deltage i møderne. På Jyderup skole har vi en del udsatte børn og derfor mange netværksmøder - det er en tung opgave at løse for vores leder.

Vort ydmyge ønske er blot, at vi beholder Anja Nyhave som daglig leder. Vi er så godt på vej sammen.

På vegne af faglig klub i Jyderup
TR/Louise Villadsen og AMR/Anne FabiansenFeedback

Sidst opdateret

08.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen