Spring til indhold

MED udvalget for Holbæk By Skole

Dato: 27.11.2020
Navn: Morten Mygind Jensen
Institution/forening: Holbæk By Skole

MED udvalget har i sit møde den 24. november drøftet forslag til ændret skolestruktur og har følgende bemærkninger:

MED udvalget deler helt generelt den bekymring Skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole angiver i sit høringssvar omkring Byskolernes fremtidige økonomi og usikkerheden omkring den kommende tildelingsmodel.
Desuden angiver MED udvalget, at det ikke af det fremlagte materiale fremgår, hvilken rolle MED udvalget har i foråret 2021 og hvilken rolle MED udvalget konkret har i forhold til forberedelse af de to nye skoler i byen
Der mangler således klare beskrivelser af, hvem der skal udtale sig om skolernes budgetter, deltage i forberedelsen af det kommende skoleår på de nye skoler og i øvrigt hvem, der i en overgangsfase skal varetage MED udvalgets retmæssige opgaver.
I skolestrukturforslaget er der ligeledes ikke nogen beskrivelser af, hvorledes MED udvalget skal se ud fremadrettet, valgperioder og sikring af repræsentation fra forskellige medarbejdergrupper mm.
MED udvalget deler bekymringen i skolebestyrelsen omkring balancen mellem lokale skoler og det centrale niveau eksemplificeret ved fortsat flere ansatte i fagcenteret. MED udvalget tillægger det vægt, at de lokale skoler har størst muligt råderum inkl. Flest mulige ressourcer og derved optimale muligheder for i samarbejde med medarbejderne at forme de nye skoler.
MED finder den valgte proces omkring skolestrukturen uhensigtsmæssig. Den proces, der på nuværende tidspunkt er meldt ud vil sandsynligvis medvirke til en utilsigtet stilstand, da alle vil skulle afvente det næste skridt. Inden da kan man ikke foretage sig yderligere og arbejdet med den nye struktur på de enkelte skoler er sat i stå. Det sker velvidende, at alle forventer stor travlhed i foråret. Hvis processen havde været bedre forberedt, kunne en del af forårets arbejde være udført for nuværende og vi vil kunne sikre både en langt bedre og forberedt proces og et større niveau af medinddragelse og medindflydelse på alle niveauer i organisationen.


På vegne af MED udvalget Holbæk By Skole
Jesper Nielsen og Morten Mygind JensenFeedback

Sidst opdateret

07.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen