Spring til indhold

Område Bestyrelsen for Område Skovvejen

Dato: 01.12.2020
Navn: Mette Larsen
Institution/forening: Områdebestyrelsen for Dagtilbud Skovvejen

Høringssvar til forslag til ny skolestruktur

Hermed hørringsvar i forbindelse med forslag til ny skolestruktur på vegne af hele Områdebestyrelsen for Dagtilbud Skovvejen.

Områdebestyrelsen for Dagtilbud Skovvejen er overordnede positive omkring forslaget til ny skolestruktur. Bestyrelsen håber, at denne nye struktur vil skabe en større lokalfølelse på skolerne og dermed også et miljø hvor kommandovejene er kortere, sammenholdet større samt kortere og effektive beslutningsprocesser.
Bestyrelsen har diskuteret, om hvorvidt en ny struktur skaber en positiv kultur på skolerne. Hertil håber vi, at dette bliver en realitet. En kultur hvor vores børn kan mærke, at der er tydelighed i rammer og beslutninger. Vi håber på, at denne nye struktur styrker folkeskolen i vores område. Det læses i forslaget, at det netop er et kvalitetsløft man håber på. Det bakker vi naturligvis op, med følgende bemærkning:
I forbindelsen mellem dagtilbud og skole ser bestyrelsen, at det gode relations arbejde fortsætter, og at dette ikke behøver, at blive ændret i forbindelse med en ny skolestruktur. Her tænkes specifikt på det samskabende arbejde mellem dagtilbud og skole. Bestyrelsen mener, at dette er en fuldstændig nødvendig del for børnene i dagtilbuddet kan få en succesfuld start på skolelivet.

Områdebestyrelsen for Dagtilbud Skovvejen fremhæver et par opmærksomhedspunkter:
• Det læses, at stillingen Områdeleder nedlægges. I denne forbindelse vil bestyrelsen gerne henstille til, at man kigger på, hvordan man bibeholder de positive ting som denne overordnede styrende post har. Herunder tænkes der på styring og udnyttelse af ressourcer, samt samarbejde på tværs af skolerne og med dagtilbuddene.

• Bestyrelsen bemærker i samme ombæring, at denne struktur skal placere det styrende niveau ud på de enkelte skoler. Her vil bestyrelsen gerne henstille til, at man er opmærksom på, at man stiller høje krav om alsidige kvalifikationer til de respektive administrationer. I det den lokale skoleleder skal varetage alle opgaver - også dem som lå på et højere styrende niveau før, gør bestyrelsen opmærksom på opgaven i, at få dækket alle disse opgaver med rette kvalifikationer.

Afslutningsvis vil bestyrelsen nævne, at vi ser meget frem til, hvad denne nye struktur kan gøre for vores folkeskole, og støtter op med hvad vi kan med, på dagtilbudsområdet. Vi håber på, at det stærke samarbejde og forbindelsen mellem dagtilbud og skole ligeledes er tænkt ind i dette kvalitetsløft.

Venlig Hilsen
Områdebestyrelsen for Dagtilbud SkovvejenFeedback

Sidst opdateret

08.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen