Spring til indhold

Personalegruppe i Vipperød og Ågerup SFO 1 og 2

Dato: 03.12.2020
Navn: Margit Svendsen
Institution/forening: Personalegruppe i Vipperød og Ågerup SFO 1 og 2

Som samlet personalegruppe i Vipperød og Ågerup SFO 1 og 2 ønsker vi at indgive
høringssvar vedr. ny ledelsesstruktur.

Siden 2018 har henholdsvis Gitte Tonn været pædagogisk leder for SFO’en og indskolingen
i Vipperød og Vibeke Karstoft Hansen været pædagogisk leder på Ågerup Skole. Dette har
medvirket til en synlig og nærværende ledelse i dagligdagen på begge matrikler.
Gitte og Vibeke har været med til at vi som ansatte har oplevet en sammenhæng mellem de
beslutninger og principper der træffes og arbejdes efter. De informationer og beslutninger
som bliver taget i skole og SFO er blevet videregivet til begge personalegrupper, hvilket har
givet et bedre og mere konstruktivt arbejdsmiljø.
Sammenholdet mellem vores to forskellige faggrupper opleves bedre bl.a. grundet den nære
ledelse.
Alle informationer er kommet fra samme mund og dermed har der ikke har været
udfordringer i forhold til hvad der menes.
Ved indsatser omkring klasser og enkelte elever, har Gitte og Vibekes lederskab for begge
afdelinger været med til, at vi har kunne styrke indsatsen både i skole og SFO. Samarbejdet
mellem det pædagogiske personale er blevet styrket, da Gitte og Vibeke har haft en klar
fornemmelse af, hvad der foregår i både skole og SFO.
Hvis overvejelserne bag de kommende ændringer er at forbedre fagligheden og det
pædagogiske arbejde i hverdagen, så er det vigtigt at gøre opmærksom på, at den
nuværende model er, efter vores oplevelse, den hidtil bedste. Vi oplever intet behov for at
ændre på den nuværende ledelsesstruktur af netop samme årsag.
Vi er meget bekymrede over, at der i den nye ledelsesstruktur kun er bevilget en 0,5
lederstilling til begge matrikler. I og med at Ågerup er væsentligt mindre end Vipperød ser vi
det ikke realistisk at den tid der lægges i ledelsen, fordeles ligeligt.
En ledelse som skal varetage to matrikler får flere samarbejdspartnere. Ud fra forslaget er
der lagt op til en fælles SFO-leder med kvart ledelse på de to matrikler og en halv pædagog
stilling “på gulvet”.
Vi har tidligere haft en SFO-leder som skulle varetage begge matrikler. Dette resulterede i,
at vi højst havde kontakt med vedkommende 1-2 gange om ugen.
Vi manglede i høj grad tid, til den pædagogiske sparring med en leder som havde
gennemgående kendskab til personale, børn og forældre.
Ved manglende tilstedeværelse af leder er vi bekymrede for at dele af ledelsesopgaverne
går til personalet “på gulvet” og dermed skaber en ubalance i magtbalancen.
Vi fornemmer et godt og solidt samarbejde mellem de daglige ledere på begge matrikler. Det
er med til at vi som udgangspunkt arbejder efter de samme faglige og pædagogiske
principper i både Ågerup og Vipperød.
Bekymring for at der igen, ikke er en synlig og tilgængelig ledelse i SFO’erne på de to
matrikler. Det har vi prøvet før og det gav udfordringer i SFO og skole samarbejdet.
Vi oplever meget feedback fra positive forældre, der har oplevet en markant forandring i
forhold til hurtigere og mere nærværende responstid fra ledelsen.
Den nærværende ledelse fordrer, at vi som personale med det samme kan reagere på
presserende udfordringer i hverdagen.
Langt bedre arbejdsmiljø som har øget trivslen hos- og blandt personalet som helhed.
Vi er meget bekymret for at de nye tiltag er en forringelse af alle de gode ting som Gitte og
Vibeke har iværksat de sidste år.


Venlig hilsen
en bekymret personalegruppe i Ågerup & Vipperød



Feedback

Sidst opdateret

07.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen