Spring til indhold

Skoleindskrivning og frit skolevalg

Alle børn født i 2016 skal begynde i 0. klasse eller på anden vis følge undervisning fra 10. august 2022. Du kan skrive dit barn op til 0. kl. her på siden. Du kan også læse mere om frit skolevalg her på siden.

Skoleindskrivning i skoleåret 2022/23 for børn der er født i 2016, er åben fra den 1. oktober 2021 til den 15. januar 2022. Skal dit barn indskrives på et andet klassetrin end 0. kl., skal du tage kontakt til distriktsskolen.

Har du valgt et privat skoletilbud til dig barn, skal du orientere kommunen om det via selvbetjeningsløsningen 'Skriv dit barn op til skole'  

Alle forældre med børn i skolestarts-alderen vil modtage folderen "Vi byder nye forældre og børn velkommen i folkeskolen" via e-boks.

Se folderen "Velkommen i folkeskolen"

Information fra skolerne

Her kan du læse om skolernes arrangementer i forbindelse med skolestart, og hvornår de finder sted. 

Der vil blive lagt nye materialer ind her, i forbindelse med næste års skoleindskrivning.

Undervisningspligt

I Danmark har vi undervisningspligt. Undervisningen skal senest skal begynde i august, det år barnet fylder 6 år. Barnet skal tilbydes plads på den skole der ligger tættest på barnet har bopælsadresse.

Hvis dit barn skal gå på en anden skole

Det er muligt at vælge en skole, der ligger uden for det skoledistrikt barnet bor i. I så fald skal du kontakte skolelederen på den skole, hvor du ønsker dit barn optaget. Det gælder både, hvis der er tale om privatskoler og folkeskoler i andre skoleområder eller kommuner. Dog skal du huske, at du stadig skal opskrive dit barn til skolestart via 'selvbetjening' øverst på siden.

Udsat skolestart

Hvis du ønsker at søge om udsættelse af dit barns skolegang, skal du kontakte skolelederen på den skole, dit barn hører til. Det er skolelederen, der skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Der skal være særlige forhold, der gør sig gældende, for at et barns skolestart kan udskydes.

 

 

Som folkeskole er vi tæt på alle. Det er noget af det helt særlige, som folkeskolen kan. Holbæk Kommunes folkeskoler har mange kvaliteter, og dem vil skolerne rigtig gerne vise frem. Klik på videoklippet og oplev "Folkeskolen - tæt på dig".

 

 Feedback

Sidst opdateret

11.03.2022

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Frit skolevalg

Du kan læse mere om reglerne for frit skolevalg her

Skriv dit barn op til skole

Via selvbetjening.

Det kræver NemID at benytte selvbetjeningsløsningen.

Kort over skoler

Åbn kortet via linket og se den nye skolestruktur med 11 skoledistrikter.

Se kortet i stort format

Via linket får du mulighed for at taste din adresse ind øverst, og kan derved se i hvilket skoledistrikt I bor.