Spring til indhold

Skolekørsel

Elever har ret til fri befordring til skole, såfremt bestemte kriterier er opfyldt.

Hvem bestemmer?

Det er den enkelte skole, der behandler en ansøgning om skolekørsel.

Kriterier

Kommunalbestyrelsen skal sørge for transport af børn mellem skole og hjem (eller i nærheden af hjemmet), der har længere til skole end:

2,5 km i børnehaveklasse til 3. klasse
6,0 km i 4. til 6. klasse
7,0 km i 7. til 9. klasse
9,0 km i 10. klasse.

Ved "skole" forstås den skoleafdeling, hvor eleven modtager undervisning.

Farlige skoleveje

Skal dit barn ad en vej, der er klassificeret som "farlig skolevej", kan du afhængig af årstid og barnets alder, modtage elevtransport til dit barn uanset afstanden til skolen.

Kort over folkeskoler og farlige skoleveje

Signaturforklaringen får du ved at klikke på en vej eller på dobbeltpilene i øverste venstre hjørne på kortet. Kortet er gældende fra Juni 2020.

Se stort kort med farlige skoleveje, folkeskoler og skoleområder - åbnes i et nyt vindue

Anden skole end områdeskolen

Hvis dit barn går på en anden skole end områdeskolen efter familiens ønske, skal I som udgangspunkt selv betale for transporten.
Der kan være særlige forhold der gør, at enkelte tilfælde ikke falder under denne regel. Dette sker ud fra en skønsmæssig vurdering på den enkelte skole.Feedback

Sidst opdateret

06.10.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen