Spring til indhold

Skolekørsel

Elever har ret til fri befordring til skole, såfremt bestemte kriterier er opfyldt.

Hvem bestemmer?

Det er den enkelte skole, der behandler en ansøgning om skolekørsel.

Kriterier

Kommunalbestyrelsen skal sørge for transport af børn mellem skole og hjem (eller i nærheden af hjemmet), der har længere til skole end:

2,5 km i børnehaveklasse til 3. klasse
6,0 km i 4. til 6. klasse
7,0 km i 7. til 9. klasse
9,0 km i 10. klasse.

Ved "skole" forstås den skoleafdeling, hvor eleven modtager undervisning.

Farlige skoleveje

Skal dit barn ad en vej, der er klassificeret som "farlig skolevej", kan du afhængig af årstid og barnets alder, modtage elevtransport til dit barn uanset afstanden til skolen.

Kort over folkeskoler og farlige skoleveje

Signaturforklaringen får du ved at klikke på en vej eller på dobbeltpilene i øverste venstre hjørne på kortet. Kortet er gældende fra Juni 2020.

Se stort kort med farlige skoleveje, folkeskoler og skoleområder - åbnes i et nyt vindue

Anden skole end områdeskolen

Såfremt en elev efter eget/familiens ønske skifter til anden skole end distriktsskolen, skal forældrene som udgangspunkt selv betale for transporten. 

Elever, hvor forældre, har valgt en anden skole end distriktsskolen, har ikke mulighed for at få gratis befordring.

Særlige forhold kan i enkelte tilfælde bevirke, at reglen fraviges. Dette sker ud fra et decentralt skøn på skolen.Feedback

Sidst opdateret

19.11.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen