Spring til indhold

Skolestart 2023

Alle børn født i 2017 skal begynde i 0. klasse eller på anden vis følge undervisning fra 14. august 2023. Du kan skrive dit barn op til 0. kl. her på siden. Du kan også læse mere om frit skolevalg her på siden.

Skoleindskrivning i skoleåret 2023-24 for børn der er født i 2017, er åben fra den 1. oktober 2022 til den 15. januar 2023.

Skal dit barn indskrives på et andet klassetrin end 0. kl., skal du tage kontakt til distriktsskolen.

Har du valgt et privat skoletilbud til dit barn, skal du orientere kommunen om det via selvbetjeningsløsningen 'Skriv dit barn op til skole'

Alle forældre med børn i skolestarts-alderen vil modtage folderen "Velkommen i folkeskolen i Holbæk".

Se folderen "Velkommen i folkeskolen"

Undervisningspligt

I Danmark har vi undervisningspligt. Undervisningen skal senest skal begynde i august, det år barnet fylder 6 år. Barnet tilbydes plads på den lokale folkeskole i det skoledistrikt, hvor barnet har bopælsadresse.

Hvis dit barn skal gå på en anden skole

Det er muligt at vælge en skole, der ligger uden for det skoledistrikt, barnet bor i. I så fald skal du kontakte skolelederen på den skole, hvor du ønsker dit barn optaget. Det gælder både, hvis der er tale om privatskoler og folkeskoler i andre skoleområder eller kommuner. Dog skal du huske, at du stadig skal opskrive dit barn til skolestart via 'selvbetjening' øverst på siden.

Udsat skolestart

Hvis du ønsker at søge om udsættelse af dit barns skolegang, skal du kontakte skolelederen på den skole, dit barn hører til. Det er skolelederen, der skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Der skal være særlige forhold, der gør sig gældende, for at et barns skolestart kan udskydes.Feedback

Sidst opdateret

23.05.2023

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Frit skolevalg

Du kan læse mere om reglerne for frit skolevalg her

Skriv dit barn op til skole

Via selvbetjening.

Det kræver NemID / MitID at benytte selvbetjeningsløsningen.

Kort over skoler

Åbn kortet via linket og se den nye skolestruktur med 11 skoledistrikter.

Se kortet i stort format

Via linket får du mulighed for at taste din adresse ind øverst, og kan derved se i hvilket skoledistrikt I bor.