Spring til indhold

Skoledagens indhold

Læs mere her om struktureringen af skolernes undervisning og andre skolerelaterede emner.

Skoledagens længde

Målet med folkeskolereformen er, at alle børn får lært mere i skolen. Det sker ved, at børnene har flere timer og får en mere varieret undervisning.

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse er en del af elevernes skoledag og den udmøntes forskelligt på skolerne.

Motion og bevægelse

Eleverne skal i gennemsnit have mindst tre kvarters daglig motion og bevægelse. En del af motionen er de almindelige idrætstimer. Derudover indeholder skoledagen tilrettelagte fysiske aktiviteter for børnene.

Understøttende undervisning

For at gøre undervisningen varieret er understøttende undervisning en del af skoledagen. Understøttende undervisning er ikke et selvstændigt fag på skemaet, men derimod tid til at lære det faglige på andre måder.

Skolepædagoger

Pædagoger deltager i en del af børnenes skoledag.

SFO

SFO’en har morgenåbent inden skolestart. Den åbner igen umiddelbart efter undervisningstiden.

Skole-hjem samarbejdet

Den skriftlige kommunikation med skolen sker via ForældreIntra. Derudover kan almindelige henvendelser til lærerne ske i tiden mellem kl. 7.30 og kl. 17 og helst sidst på eftermiddagen.

Den Åbne Skole

Folkeskolereformen betyder, at skolen i langt højere grad inddrager og samarbejder med foreninger, erhvervsliv, institutioner og andre relevante parter uden for skolen.

Mere om skolerne

Få mere information om det enkelte skoleområde på deres egne hjemmesider. Den nyeste information om dit barns skolegang kan du finde på ForældreIntra.

Forsikring

Både elevens forældre og læreren bør have en indbo-/ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring.


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen