Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed og godkender skolens budget.

Du kan få indflydelse på dit barns skole ved at stille op til skolebestyrelsesvalget.

Næste valg til skolebestyrelserne afholdes i foråret 2018. Kontakt dit barns skole for detaljer om valgperioden mv.

Hvad er en skolebestyrelse?

Skolerne har lov til  selv at sammensætte deres skolebestyrelse ud fra de mindstekrav, der er besluttet i Udvalget for Børn og Skole. Kontakt dit barns skole for yderligere information.

Hvem består en skolebestyrelse af?

En skolebestyrelse består af repræsentanter for skolens forældre, elever, medarbejdere og ledelse, der samarbejder om skolens udvikling. Som resultat af folkeskolereformen kan sammensætningen af skolebestyrelserne ændre sig lokalt. Skolerne har lov til at udpege repræsentanter fra foreninger og erhvervsliv til at sidde i skolebestyrelsen. Formålet er, at aktører uden for skolen (fra lokalområdet) ligeledes kan bidrage til elevernes læring.

Skolebestyrelsens opgaver

Skolebestyrelsen godkender skolens budgetter og fastsætter bl.a. principper for:

  • organisering af undervisningen
  • samarbejdet mellem skole og hjem
  • arbejdets fordeling mellem lærerne
  • skolens ordensregler og værdiregelsæt
  • fælles-arrangementer for eleverne i skoletiden
  • SFO.

Kommunaludvalget godkender de mål og rammer, som skolebestyrelsen skal arbejde indenfor.

Har du spørgsmål til eller om skolebestyrelsen og dens arbejde, kan du kontakte skoleleder eller medlemmer fra skolebestyrelsen på dit barns skole. Du finder kontaktoplysningerne her:

http://kildedamsskolen.dk/vaerd-at-vide/skolebestyrelse/

 http://holbækbyskole.dk/vaerd-at-vide/skolebestyrelsen/

http://katrinedalskolen.dk/vaerd-at-vide/skolebestyrelse/

http://skovvejens-skole.dk/vaerd-at-vide/skolebestyrelse/

Du kan læse mere om de regler og principper for skolebestyrelsernes arbejde, som Holbæk Kommune har vedtaget i styrelsesvedtægterne for skolerne (bilag, s.22) :

 Skolernes styrelsesvedtægter og bilagFeedback

Sidst opdateret

09.02.2018

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen