Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed og godkender skolens budget.

Du kan få indflydelse på dit barns skole ved at stille op til skolebestyrelsesvalget. Disse valg afholdes i foråret 2018. Kontakt dit barns skole for yderligere information om valgperioden.

Hvad er en skolebestyrelse?

Skolerne har selv lov til at sammensætte deres skolebestyrelse ud fra de mindstekrav, der er besluttet i Udvalget for børn. Kontakt dit barns skole for yderligere information.

Foreninger og erhvervsliv i skolebestyrelsen

Som resultat af folkeskolereformen kan sammensætningen af skolebestyrelserne ændre sig lokalt. Skolerne har lov til at udpege repræsentanter fra foreninger og erhvervsliv at sidde i skolebestyrelsen. Formålet er, at aktører uden for skolen (men fra lokalområdet) kan bidrage til, at eleverne lærer på en ny og anderledes måde.

Skolebestyrelsens opgaver

Skolebestyrelsen godkender skolens budgetter og fastsætter bl.a. principper for:

  • Elevernes placering i klasserne
  • Samarbejde mellem skole og hjem
  • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
  • Arbejdets fordeling mellem lærerne
  • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, herunder lejrskoler, praktikophold m.m.
  • Styring af SFO'en
  • Byrådet laver de mål og rammer, som skolebestyrelsen skal arbejde indenfor.

Har du spørgsmål til eller vedrørende skolebestyrelsen og dens arbejde kan du kontakte skolelederen på dit barns skole.

Du kan læse mere om de regler og principper for skolebestyrelsernes arbejde, som Holbæk Kommune har vedtaget i styrelsesvedtægterne for skolerne:

 Skolernes styrelsesvedtægter og bilagFeedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen