Spring til indhold

Skolestart og skoledagens indhold

Alle børn født i 2012 skal begynde i 0. klasse eller på anden vis følge undervisning fra 14. august 2018. Du kan skrive dit barn op elektronisk. Nederst på siden kan du læse mere om skoledagens indhold.

Skoleindskrivning i skoleåret 2018/19 for børn der er født i 2013, er åben fra den 1. oktober 2018 til den 15. januar 2019

Alle forældre med børn i skolestarts-alderen vil modtage folderen "Vi byder nye forældre og børn velkommen i folkeskolen" via e-boks.

Se folderen "Vi byder nye forældre og børn velkommen i folkeskolen"

Information fra skolerne

Holbæk By Skole

Afd. Absalons velkomstbrev

Afd. Bjergmarkens velkomstbrev

Afd. Orøs velkomstbrev

Kildedamsskolen

Kildedamsskolens velkomstfolder 

Katrinedalskolen

Katrinedalskolens velkomstfolder

Skovvejens Skole

Afd. Knabstrup - velkomstfolder

Afd. Jyderup - velkomstfolder

Afd. Kildebjerg - velkomstfolder

Afd. Nr. Jernløse - velkomstfolder

Afd. Undløse - velkomstfolder

Undervisningspligt

I Danmark har vi undervisningspligt. Undervisningen skal senest skal begynde i august, det år barnet fylder 6 år. Barnet skal tilbydes plads på skolen, i det område barnet har bopæls-adresse.

Hvis dit barn skal gå på en anden skole

Det er muligt at vælge en skole, der ligger uden for det skoledistrikt barnet bor i. I så fald skal du kontakte skolelederen på den skole, hvor du ønsker dit barn optaget. Det gælder både, hvis der er tale om privatskoler og folkeskoler i andre skoleområder eller kommuner. Dog skal du huske, at du stadig skal opskrive dit barn til skolestart via linket øverst på siden.

Udsat skolestart

Hvis du ønsker at søge om udsættelse af dit barns skolegang, skal du kontakte skolelederen på den skole, dit barn hører til. Det er skolelederen, der skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Der skal være særlige forhold, der gør sig gældende, for at et barns skolestart kan udskydes.

Skoledagens indholdFeedback

Sidst opdateret

05.07.2018

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Skoleafdelinger og SFO

Der er SFO tilknyttet alle skoleafdelinger. Læs mere om skoleafdelingerne og SFO på skolernes egne hjemmesider.  
Find dit barns skole.

Dagtilbud og skoler

Holbæk Kommune er inddelt i fire dagtilbuds- og skoleområder.

Åbn kortet via linket og se hvilke dagtilbud og folkeskoler, der ligger i dit område:
Kort med dagtilbud og folkeskoler 

Via linket får du mulighed for at taste din adresse ind øverst og kan derved se, i hvilket skoledistrikt I bor, og hvilken skoleafdeling der ligger nærmest jeres bopæl.

 

De lilla symboler på kortet er børnehuse/ dagpleje, og de blå er skoleafdelinger.