Spring til indhold

Billeder og video i dagtilbud og skole

Her finder du den fælles vejledning omkring brug af billeder og videoklip på børne- og ungeområdet i Holbæk kommune.

Vejledningen er tænkt som en hjælp til ledere og medarbejdere, der bruger billeder og video i deres daglige arbejde. Vejledningen er gældende for hele 0-18 års området og omhandler, hvad der må offentliggøres, og hvornår der skal indhentes tilladelser.

Formålet med vejledningen er at skabe klarhed omkring, hvornår billeder og/eller videosekvenser kan offentliggøres uden tilladelse, og hvornår der skal indhentes tilladelse. Vejledningen indeholder samtidig links til gældende lovgivning. 

Er du i tvivl om rammer og retningslinjer, kan du kontakte din nærmeste leder. 

Vejledning om brug og opbevaring af billederFeedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen