Spring til indhold

Den pædagogiske læreplan - redskaber og inspiration

Her finder du redskaber, der kan understøtte arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Selvhjulpen og selvstændig

Her finder du en samling af inspirationsmaterialer under temaet "Så lad dog barnet" .

Arbejdet med de 0-2 årige

Her finder du inspiration til kvalitetsudvikling af arbejdet med de 0-2 årige. Vi ved fra forskning, at tiden fra barnet begynder i et dagtilbud, er afgørende for dets videre trivsel, læring og udvikling.

Forløbsskema

Forløbsskema til arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Narrativ dokumentation

Her finder du skabelonen til læringsfortællinger/narrativer og evaluering af børns læring.

Arbejdet med børns sproglige udvikling

I Holbæk har vi brug for et særligt fokus på børns sprog. Derfor arbejder det samlede dagtilbudsområde på at styrke og forbedre børns sprog ved hjælp af en række sproglige indsatser.

Natur, udeliv og læring i dagtilbud

Her finder du viden og inspiration til leg og læring udendørs samt links og litteratur, der sætter fokus på udelivets muligheder med afsæt i læringsmål.

Matematisk opmærksomhed i dagtilbud

Informationsmateriale og links til, hvordan du understøtter matematisk sprog og tankegang i dagtilbud. Herunder viden om hvordan tal, antal, størrelser, former og mønstre bliver en naturlig del af pædagogikken allerede fra vuggestuen.


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen