Spring til indhold

Forløbsskema

Forløbsskema til arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Formål

Formålet med forløbsskemaet er, at være et hjælperedskab til brug i arbejdet med læringsmål fra den pædagogiske læreplan. Redskabet guider personalet gennem væsentlige didaktiske refleksioner. Refleksioner, der sigter mod, at det pædagogiske personale i Holbæk Kommunes dagtilbud går fra fokus på aktiviteter til fokus på effekten og betydningen af aktiviteten for børns læring, gennem en systematisk didaktisk tilgang. Det er væsentligt at der tages afsæt i en vurdering af børnegruppens behov, når der udvælges læringsmål for forløbet.

Revision af forløbsskemaet 

Nu har der været arbejdet med forløbsskemaet henover en længere periode, og der er opsamlet tilbagemeldinger fra medarbejdernes praksis. Erfaringerne er blevet brugt til at justere skemaet og gøre det endnu mere brugbart. Ændringerne handler primært om en justering af evalueringsspørgsmålene og sproglige præciseringer.

Du finder det nye skema herunder: 

Forløbsskema - revideret januar 2017

Aktionslæring og forløbsskema -ligheder og forskelle 

Via linket nedenfor kan du se en video og tilhørende slides, der tydeliggør forskelle og ligheder mellem aktionslæring og arbejdet med forløbsskemaer:

Link til klip om aktionslæring og forløbsskema

Slides til videoen om aktionslæring og forløbsskema 

Sidste nyt

Vi arbejder på at skabe en mere simpel didaktisk model af forløbsskemaet som forventes færdig sidst på foråret 2018. Deltagerne på sprogvejlederuddannelsen fungerer som kvalificerings- og sparringsgruppe.

 Feedback

Sidst opdateret

06.05.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen