Spring til indhold

Matematisk opmærksomhed i dagtilbud

Informationsmateriale og links til, hvordan du understøtter matematisk sprog og tankegang i dagtilbud. Herunder viden om hvordan tal, antal, størrelser, former og mønstre bliver en naturlig del af pædagogikken allerede fra vuggestuen.

Matematisk opmærksomhed i dagtilbud

Hvorfor hører matematik hjemme i dagtilbud?

Hvordan kan matematisk opmærksomhed indgå i rutinerne i dagtilbud?

Hvorfor bør opmærksomheden på tal og antal, størrelser, former og mønstre være en naturlig del af pædagogikken allerede fra vuggestuen?

Ser vi på vores nabolande har matematik i dagtilbud været tidligere fremme end i Danmark. I Norge indførtes en rammeplan børnehaver i 2006, hvor matematik blev et selvstændigt fagområde under navnet “Antal, rum og form”. Fagområdet fik selvstændige læringsmål, og personalets ansvar for barnets læring i denne forbindelse blev tydelig. Et eksempel på et af de norske mål er: 

Gennem arbejdet med antal, rum og form skal børnehaven bidrage til, at barnet oplever glæde ved at udforske og lege med tal og former tilegner sig gode og brugbare matematiske begreber

I Danmark har vi læreplaner med 6 læreplanstemaer. Under temaet ”natur og naturfænomener”, ligger matematikken her i sammenhæng med naturvidenskabelige fag som biologi og fysik. 

Forskning fra Canada, USA og England peger på at tidlig introduktion til matematik, har stor betydning for barnets videre uddannelse og karriere. 

Børns læring og kognitive udvikling

Børn anvender deres sanser til at lære om verden. De danner for eksempel begreber om sprog længe før, de lærer at tale, og de danner matematiske begreber længe før, de lærer matematik i skolen.

På dagtilbudsområdet kan vi understøtte en positiv udvikling af grundlæggende uformelle matematiske begreber før skolestarten uanset kulturel og socioøkonomisk baggrund. Vi ved fra forskning (Ginsburg, 1997) at alle børn har de kognitive forudsætninger, der skal til for at skaffe sig erfaringer og tidlige færdigheder i matematik.

Børn har medfødte evner til at se antal og bedømme størrelser. De undersøger, af naturlige grunde, den virkelighed de bevæger sig i ved at parre ting, kategorisere, tælle, indse rækkefølger, håndtere og gengive former, opdager mønstre, sammenligner størrelser osv. 

Vi skal i dagtilbuddet være bevidste om barnets udviklingsmuligheder i denne forbindelse, og dygtiggøre os i arbejdet med stimulere. 

Udgivelser

Se bøger om matematisk forståelse: http://pindogbjerre.dk/foer-skolen 

Bog om tal og former: http://www.shop.dkmat.dk/pi/Tal-og-Former_2341003_.aspx

Den sætter fokus på legende undersøgende tilgang til matematik, så børnehaver kan arbejde med begyndende talforståelse.

8 skridt til mere matematik i børnehøjde

Heldigvis er der stort fokus på, at styrke dagtilbud til at arbejde mere systematisk og bevidst med matematisk forståelse.

Der er netop udgivet en kort 4 siders guide med overskuelige og inspirerende indslag til matematiske aktiviteter i dagtilbud.

Du finder guiden ved at klikke på linket herunder

8 skridt til mere matematik i børnehøjde

Områder der kan arbejdes med i dagtilbud

På EMU Dannmarks Læringsportal kan du få inspiration til, hvordan matematisk opmærksomhed kan inkorporeres i den pædagogiske praksis i dagtilbud.

EMU Danmarks Læringsportal

 Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen