Spring til indhold

Selvhjulpen og selvstændig

Her finder du en samling af inspirationsmaterialer under temaet "Så lad dog barnet" .

Så lad dog barnet 

Så lad dog barnet er en samling inspirationsmaterialer og forskellige blik på barnets udvikling og mulighed for selvhjulpenhed. Det handler også om, hvordan vi som fagpersonale er opmærksomme på vores rolle og ansvar i forhold til at skabe muligheder for barnet. Lise Ahlmann kalder det høje serviceniveau fra forældre og fagpersonale for 'misforstået omsorg'. I 2005 lavede hun et projekt med en række børnehuse, og producerede filmen "Indlært hjælpeløshed". Til filmen følger bogen "Indlært hjælpeløshed - Omsorg og pædagogik i vuggestuen - en filmkommentar" der sætter fokus på børns ret til at lære og udvikle sig, med voksne omring sig, der forstår vigtigheden af at kunne selv. 

Daginstitutionens facilitering og den grundliggende holdning pædagogen har til stimulerende og lærerige lege, aktiviteter og deltagelse er af betydning for barnets kognitive, motoriske, sociale og emotionelle udvikling. Helt konkret har børn, der i deres tidlige barndom har haft mulighed for at opøve egne kompetencer ved selv at deltage i de daglige aktiviteter og gøremål og dermed øve deres selvhjulpenhed, en bedre selvtillid og selvværd. Børn der kan selv har langt større mod til afprøve nye situationer og er mere robuste.

Forældresamarbejde  

I mange børnehuse og i dagplejen oplever pædagogerne, at forældre hjælper deres børn, langt mere end de behøver. Det kan skyldes travlhed og manglende eller misforstået omtanke. I en travl hverdag kan hjælp let forveksles med omsorg.

Filmen nedenfor er produceret af Århus kommune og viser forskellige situationer, hvor forældre eller andre voksne kan komme til at hjælpe for meget: 

 • ankomst til institutionen
 • af- og påklædning
 • spisning
 • leg
 • oprydning
 • toiletbesøg
 • trøst

Filmen eksemplificerer meget godt, hvad børn kan selv, og hvorfor det er en god ide, at de får lov til det. Filmen er let og ligetil, og forklarer, hvad børn kan lære i de forskellige situationer - hvis de får lov. Filmen kan for eksempel vises på et forældremøde, til inspiration.

I et motorisk perspektiv

Børn lærer igennem leg og ved at bruge kroppen i daglige aktiviteter.
De fleste børn lærer at integrere deres sanser, udvikle sig selv og lære sociale spilleregler igennem leg, ved at afprøve deres omgivelser og ved at være så selvhjulpen som muligt.

Barnets primære sanser er:

 • Berøringssansen
 • Balancesansen
 • Muskelsansen
 • Leddenes sanser
Lad altid barnet selv prøve om det kan, før I hjælper barnet

Lad barnet deltage i dagligdagens gøremål - tilpasset alder - , for eksempel dække bordet og deltage i oprydning. Det giver barnet en fornemmelse af, at det har betydning for fællesskabet, hvilket er med til at opbygge en god selvfølelse.

Stimulering af det lidt større barn: 

 • At lade barnet færdes i naturen, hvor barnet kan bevæge sig i sin egen rytme. Naturen har en beroligende indvirkning på sindet. det ujævne underlag og små bakker stimulerer balancesansen og muskel-/led sansen.
 • At støtte barnet i at blive så selvhjulpen som muligt ved af-og påklædning, kravle foran jer op ad trapper mv. Lad barnet bære sin egen taske e.l. når I skal af sted om morgenen. Ofte hjælper det med mundtlig guidning og tålmodighed.
  Husk "øvelse gør mester".
 • At lade barnet stå på ét ben, hinke, klatre, hoppe ned, gå balance på en bred streg (fortovskant) eller et tykt tov samt gribe en stor bold med begge hænder. Bolden skal i begyndelsen komme fra gulvet. Senere kan boldspillet udvikles til stort set alle former.
 • At lade barnet tegne og male, lege med Lego eller lignende legetøj, hvor fingrene skal bruges meget. Det udvikler og styrker finmotorikken.
 • At lade barnet styrke mundmotorikken ved at lege med maden. For eksempel at slikke mad fra mundvigene, at samle en lært op med tungen eller med læberne eller andre fantasifulde påfund, der kræver brug af motorikken i og omkring munden.

Du kan læse mere i: 

Finmotoriske øvelser - Styrk dit barns fødder  
Lille menneske - stor udvikling 0 - 3 år

I et ergonomisk perspektiv 

'Lad dog barnet' er en guide til gode ergonomiske arbejdsvaner i daginstitutioner. 

I en travl hverdag er det let at forfalde til dårlige ergonomiske vaner. Måske bærer du rundt på børn, som selv kan gå, eller er for hurtig til at hjælpe dem under måltidet i stedet for at fokusere på at skabe en hyggelig stemning, hvor barnet får lyst og mulighed for at øve sig i, at klare sig selv.

Men hvis du vil passe på din krop og undgå at blive slidt ned, må du gøre op med vanerne.

Ved at sætte fokus på børnenes motoriske udvikling og inddrage dem i de praktiske daglige gøremål, slår du to fluer med et smæk: Du styrker børnenes udvikling og passer bedre på dig selv.

I linket finder du materialet `"Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd" fra arbejdsmiljøweb. 

Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd Feedback

Sidst opdateret

07.05.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen