Spring til indhold

Arbejdet med børns sproglige udvikling

I Holbæk har vi brug for et særligt fokus på børns sprog. Derfor arbejder det samlede dagtilbudsområde på at styrke og forbedre børns sprog ved hjælp af en række sproglige indsatser.

Inspiration og viden om børns sproglige udvikling 

Om sprog i Holbæk 

I Holbæk kommune har vi behov for at kigge på den tidlige sproglige indsats for alle børn. 

Når vi sammenligner os med det gennemsnitlige niveau for resten af landet, er der i Holbæk Kommune 13% flere børn med behov for en fokuseret eller særlig sproglig indsats. Vi har dermed en markant større andel af børn med sproglige vanskeligheder.

Børnehuse og dagplejen skal have endnu mere fokus på børnenes sproglige udvikling og en optimering af effekten, når der tages udgangspunkt i resultaterne af de sprogvurderinger, der er foretaget til kvalitetsrapporten 2014. Vi må derfor kigge nærmere på hvordan udbyttet af de sproglige indsatser kan optimeres. 

Sprogvurderinger 

Forældre og fagpersonale vurderer ofte barnets sprog til at være bedre, end hvad eksempelvis sprogtesten viser. I Holbæk har det været således som loven foreskriver, at der udarbejdes sprogvurderinger, i tilfælde af, at der vurderes at være et behov.

Som en del af det øgede fokus på børns sprog, sprogvurderer vi i Holbæk alle 3- årige børn, for at sikre, at børn med behov for en særlig eller fokuseret sprogindsats opdages tidligt. Tiltaget sker for at sikre en målrettet indsats og konkrete læringsmål for den sproglige udvikling. Læs mere om sprogvurdering af børn i dagtilbud her

Grundlæggende viden om børns sprog

Som en del af arbejdet med børns sproglige udvikling, er det afgørende, at personale og forældre har grundlæggende viden om børns sprog og sproglige udvikling. 

Bogen "Sprogets milepæle" har afsæt i hvad dagplejere, sundhedsplejersker, pædagoger og børnehaveklasseledere har brug for at vide om, hvad et barn sprogligt forventes at kunne på et givent alderstrin.

Bogen præsenterer en række forskningsbaserede, sproglige milepæle, der kan anvendes som målestok for at vurdere, om et barn har behov for støtte til den sproglige udvikling.

Bogen tilbyder blandt andet et redskab, der kan anvendes, når der er tvivl om et barns sproglige niveau.

 

Sprogets Milepaele 1

Inspiration til samarbejde om sproglig udvikling mellem hjem og dagtilbud

Århus kommune har udarbejdet et større sprogligt materiale til inspiration og brug i såvel dagtilbud som i den enkelte familie.

Sprogkalenderen består af 52 løse A3-opslag. På hvert opslag findes "ugens ord" med tilhørende billede, to aktivitetsforslag samt "ugens sprogtip", der giver vejledning i forhold til at styrke det enkelte barns sprogtilegnelse. 

Målet med Sprogkalenderen er at inddrage og informere forældrene om det sprogarbejde, der foregår i dagtilbuddet, herunder at give forældre ideer og gode råd til, hvordan de kan understøtte deres børns sprogudvikling.

Samtidig kan Sprogkalenderen være med til at give pædagogisk personale inspiration til forskellige sprogaktiviteter.

Du kan downloade kalenderen og oversigtsark på Aarhus kommunes hjemmeside, ved at følge linket: Aarhus kommune sprogkalender

Du kan også finde sprogkalenderen som app til din tablet eller smartphone, ved at søge efter "Sprogkalender" i App Store eller i Google Play. Materialet er gratis

Sprogkalender Aarhus Kommune

Ny forskning i børns sproglige udvikling 

Vi ved, at barnets første år har enorm stor betydning for barnets 'succes' og trivsel i skole og senere i arbejdslivet. Der er en direkte sammenhæng mellem det ordforråd, barnet tilegner sig, inden det er fyldt tre år og den senere skriftsprogstilegnelse. 

Klara Korsgaard, projektkonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning, har skrevet en fagartikel, der sætter fokus på vigtigheden af den tidlige sprogudvikling. 

Du finder artiklen her

Artikel af Klara Korsgaard om tidlig sproglig udvikling

 

 

Sprogkufferten har base i Holbæk

I Holbæk har vi sprogkonsulenter, der arbejder med børns sproglig udvikling. Vi er blandt andet hjemkommune for 'Sprogkufferten'. Sprogkufferten er udviklet i Jyderup og benyttes andre steder i landet.

Vi lærer sprog

'Vi lærer sprog' er et koncept, der kan anvendes som et konkret værktøj til at løfte opgaven med at styrke børns sprog. Herunder finder du en kort beskrivelse af, hvad konceptet kan bruges til, samt et link til materialer.

Find fidusen med Læsefidusen

Projektet er et samarbejde mellem Holbæk Bibliotek, Læsefidusens Læringsrum i Bog & Idé i Smedelundsgade, Dansklærerforeningen og forældre og pædagoger i 6 børnehaver i Holbæk Kommune. 140 børn og 40 voksne har 'fundet fidusen'.


Feedback

Sidst opdateret

08.02.2021

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen