Spring til indhold

Viden om børns sprog

Herunder finder du et katalog, der indeholder tilbud om oplæg på personalemøder el.lign. Oplæggene har sprogligt indhold både om barnets sproglige udvikling, hvornår vi skal være bekymrede og hvilke indsatser man kan gøre.

Katalog

Kataloget indeholder tilbud på oplæg på personalemøder og lignende. Oplæggene har indhold både om barnets sproglige udvikling, hvornår vi skal være bekymrede, og hvilke indsatser man kan gøre.


Talehøre-konsulenterne og sprogkonsulenterne har mulighed for at fortælle om teori inden for udvikling af sprog. De kan også fortælle om tiltag i praksis, og for os er det en selvfølge at være med i praksis. Det vi sige at besøge, observere, igangsætte og sparre. Det handler også om at følge op og evaluere.

Det er vigtigt, at der laves forventningsafstemning mellem os og børnehus/dagpleje, inden vi kommer ud og laver oplæg. Der skal laves aftaler om, hvornår, hvordan og i hvilken sammenhæng oplægget skal laves. Vi vil også gerne vide, hvem og hvor mange der deltager, om der er særlige ønsker til indholdet og om skal det passes ind i forhold til AL.

For private børnehuse

Vi kan her tilbyde de samme oplæg, dog mod en egenbetaling. Er I interesseret, så kontakt Rikke Nyvang (Rikny@holb.dk) for en pris.  

Barnets sproglige udvikling 0-3 år

Den sproglige udvikling starter allerede før fødslen. Forskningen viser, at de første leveår er et vigtigt fundament for den videre udvikling. Opmærksomheden skal derfor rettes på den tidlige sprogudvikling, som udvikles ved nærvær, kontakt og kommunikation i relationen mellem barn og voksen (Uddrag fra Strategi for Fremtidens dagtilbud, Holbæk Kommune).

Vi tilbyder oplæg, der handler om den tidlige sprogudvikling - 0-3 år.

 • Den før-sproglige kommunikation
 • Kommunikation og samspil
 • Hvad skal der til for at lære sprog?
 • De første ord
 • Tidlige milepæle
 • Børn med flere sprog
 • Hvornår skal vi være bekymrede?

Vi anbefaler, at oplægget kombineres med eksempelvis:

 • Besøg/observation,
 • Gruppearbejde,
 • Handleplaner
 • Og et opfølgende besøg.

Målgruppen er dagplejere og personalet i vuggestuer.

Barnets sproglige udvikling 3-6 år

I perioden 3–6 år sker der en enorm udvikling af sproget. Det gælder både ordforråd og sprogets opbygning, men også evnen til at fortælle og bruge sproget i sociale sammenhænge.


Det er en kendsgerning, at børn, der starter skolen med et godt sprogligt fundament, klarer sig bedre, lærer mere og får bedre uddannelser end børn, hvis sproglige fundament er usikkert.

Det betyder, at et godt sprog er en af forudsætningerne for at være undervisningsparat (Uddrag fra Strategi for Fremtidens dagtilbud, Holbæk Kommune).

Vi tilbyder oplæg, der handler om sprogudvikling i alderen 3-6 år.

 • Ordforråd, det passive og det aktive
 • Grammatik og sætningsopbygning
 • Udtale og fonologisk opmærksomhed
 • Narrative kompetencer
 • Sproglige milepæle
 • Børn med flere sprog
 • Hvornår skal vi være bekymrede?

Vi anbefaler, at oplægget kombineres med eksempelvis:

 • Besøg/observation,
 • Gruppearbejde,
 • Handleplaner
 • Og et opfølgende besøg.

Målgruppen er personalet i børnehuse.

I forlængelse af disse oplæg kan vi anbefale de nedenstående oplæg:

Sprogligt læringsmiljø

Sprogmiljøet i dagtilbuddet er en betegnelse for de påvirkninger, som et barn får fra sine omgivelser. Det er for eksempel sproglig mangfoldighed, mængde og kvalitet af talt sprog, men også indretning af lokaler, tilgængelige materialer og aktiviteter.

Det skal sikres, at det sproglige miljø i dagtilbuddet og det pædagogiske personale giver børnene de bedst mulige sproglige forudsætninger (Uddrag fra Strategi for Fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune). Vi tilbyder oplæg om:

Organisering, struktur og forberedelse – hvordan og hvad betyder det?

• Tilstedeværelsen af sprogaktiviteter og fokus på sprog
• Hvem påtager sig hvilke opgaver?
• Inddeling i mindre grupper
• Udformning af ugeplan, månedsplan eller årsplan
• Forberedelse af materialer

Kvalitet i sprogarbejdet

 • Samspil med barnet
 • Brug af materialer
 • Hvordan taler man sammen?
 • Er alle med?
 • Aktivitet og orden
 • Hvordan spørger man og hvordan understøtter man?
 • Turtagning og åbne spørgsmål

Det fysiske miljø

 • Materialer
 • Indretning
 • Lyd og akustik

Vi anbefaler at oplægget kombineres med fx

 • Besøg/observation,
 • "Vise hvordan",
 • Gruppearbejde,
 • Handleplaner
 • Og opfølgende besøg

Målgruppen er personalet i børnehuse, vuggestuer og dagplejen.

Sprogpakkens indsats områder/Hvordan styrkes sproget?

Sprogets skal styrkes med særlige aktiviteter, men også i den daglige rutine. Det er vigtigt at være bevidst om dette og have begge dele for øje i et professionelt og kvalitetsbevidst dagtilbud.

Forskningen peger på tre indsatstyper. Det er sprogpakkens indsatser – som er dialogisk læsning, tematisk sprogarbejde og samtaler i hverdagen/understøttende sprogstrategier. Vi tilbyder oplæg om:

 • Dialogisk læsning
 • Tematisk sprogarbejde
 • Samtaler i hverdagen/understøttende sprogstrategier
 • Sammenhængen mellem de tre indsatstyper

Vi anbefaler, at oplægget kombineres med eksempelvis:

 • Besøg/observation,
 • "Vise hvordan",
 • Gruppearbejde,
 • Handleplaner
 • Og opfølgende besøg.

Målgruppen er personalet i børnehuse, vuggestuer og dagplejen.

Førskole børn

Når børnene starter i skole, kommer den skriftsproglige og matematiske læring i fokus. Det er derfor vigtigt at give dem en god basis at bygge videre på. Den skriftsproglige udvikling – læsning og skrivning – bygger videre på den talesproglige udvikling, og den matematiske del har grundlag i for eksempel tal, størrelser og figurer.

Vi tilbyder oplæg om:

 • Fundamentet for læsning
 • Fonologisk opmærksomhed
 • Bogstavskendskab og fonembevidsthed
 • Dysleksi/ordblindhed
 • Begreber inden for tal, størrelser og figurer

Vi anbefaler at oplægget kombineres med fx

 • Besøg/observation,
 • "Vise hvordan",
 • Gruppearbejde,
 • Handleplaner
 • Og opfølgende besøg.

Målgruppen er personalet i børnehuse.

Kontakt 

Lene Moody Mortensen
Talehørekonsulent og faglig koordinator for sprogkonsulenterne
Telefon: 72 36 72 27
E-mail: lenmm@holb.dk

 

 Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen