Spring til indhold

Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Som voksne og fagprofessionelle har vi et ansvar for at beskytte børn og unge mod vold og seksuelle overgreb.

Som voksne og fagpersoner skal vi bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver opmærksomme på og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb. Det kræver viden, kompetencer og ikke mindst handling.

Vejledningsmaterialet beskriver, hvad Holbæk kommunes beredskab indebærer. Det giver konkrete
eksempler på indholdet i beredskabet samt vejledning til, hvordan vi kan arbejde ud fra fælles viden,
rammer og retningslinjer.

Målet med en samlet beredskabsplan er:

  • at fagpersoner får tilstrækkelig viden til at reagere
  • at fagpersoner bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb
  • at fagpersoner arbejder tværfagligt og tvær-sektorielt i håndteringen af sagerne
  • at fagpersoner bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats.

Beredskabet skal formidle viden om forebyggelse og beskrive konkrete handlemuligheder, så man som medarbejder eller leder kender sin egen rolle og ansvar og ved, hvordan det skal håndteres, når der opstår bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller en ung udsættes for vold og/eller seksuelle overgreb.

Beredskabet skal endvidere formidle kommunens organisering på området og skabe grundlag for arbejdet
med forebyggelse af overgreb i Holbæk Kommunes forskellige tilbud til børn og unge (daginstitutioner,skoler, døgninstitutioner mm.).

Beredskabsplan - procedure og vejledning til forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge

Den nødvendige underretning

 Feedback

Sidst opdateret

09.10.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen